Finansministern gläds över stark tillväxt

NYHETER

Sveriges BNP-tillväxt landade på hela 4 procent under andra kvartalet.

Bidragande orsaker är hushållens konsumtion och bostadsinvesteringar.

– Det överträffar många förväntningar. Det visar på styrkan i svensk ekonomi, den är urstark, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Foto: MARCUS ERICSSON
Finansminister Magdalena Andersson (S).

Prognosen enligt Reuters var i snitt en tillväxt på 2,8 procent på årsbasis, skriver TT.

Nu visade det sig att Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växte med 1,7 procent under andra kvartalet jämfört med kvartalet före. Jämfört med motsvarande period 2016 ökade BNP med 4,0 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

– Det visar på styrkan i svensk ekonomi, den är urstark, och det vi ser är att både hushållens konsumtion och bostadsinvesteringarna ökar rejält. Det är de två viktigaste faktorerna, säger finansminister Magdalena Andersson.

– Bostadsinvesteringarna är viktigt eftersom vi behöver bygga fler bostäder i Sverige och det är något vi i regeringen har jobbat med från första dagen vi klev in i regeringskansliet.

Magdalena Andersson påpekar att det är en snabbprognos och att det kommer nya siffror från SCB om några månader. Finansdepartementet kommer också presentera nya prognoser vid budgetöverläggningarna i Harpsund i augusti.

– Det här gör att vi har en bra utgångspunkt att ta oss an många av de utmaningar som vi ser, säger Magdalena Andersson.

Stora behov i välfärden

Hon nämner att fler ska komma in på arbetsmarknaden samt att regeringen ser stora behov i välfärden under de kommande åren, i takt med att det blir fler barn och fler äldre.

– Både skolor, barnomsorg, äldreomsorg och sjukvården behöver fler resurser.

Hushållens konsumtion ökade med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal. Den offentliga konsumtionen sjönk med 0,2 procent. Exporten ökade med 0,7 procent och importen steg med lika mycket, skriver TT.

Under första kvartalet växte BNP med 0,6 procent jämfört med kvartalet före och ökade med 2,3 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare, enligt reviderade siffror.

ARTIKELN HANDLAR OM

BNP

Harpsund