Mycket höga flöden i Torneälven – klass 2-varning utfärdad

NYHETER

SMHI har utfärdat en klass 2-varning gällande mycket höga flöden i Torneälven och Rautasälven.

Varningen kommer att gälla under större delen av den kommande veckan.

Anledningen är stora nederbördsmängder i kombination med snösmältning som drabbat området under de senaste dagarna.

Flödena innebär att det kan bli översvämning på extra utsatta ställen.

– Det innebär att det är höga vattennivåer i Torneälven. Vi ser det här fenomenet ungefär var tionde-femtonde år. Så det är inte så vanligt, säger Richard Wylde som är hydrolog på SMHI.

Han säger också att det är risk för översvämning på platser som ligger i närheten av vattendragen och där med är extra utsatta.

Problem för räddningstjänsten

Flödena ställer till det för räddningstjänsten som måste ha en pump igång på reningsverket i Vittangi som ligger precis bredvid Torneälven.

– En man är konstant där. Annars kommer det att börja trycka upp från golvbrunnar, säger Hans Stenmark, insatschef på räddningstjänsten i Kiruna till TT.

Han säger också att fukten i markerna spär på problemet och gör att vattnet rinner av ännu långsammare.

2004 översvämmades ett hus som ligger på en holme utanför Jukkasjärvi. Huset är ett riktmärke för när det börjar bli kris.

– Det börjar närma sig samma nivåer som då och nå upp till huset igen, säger Hans Stenmark.

Varningarna väntas ligga kvar till mitten på kommande vecka, kanske längre, enligt SMHI.

ARTIKELN HANDLAR OM

SMHI