Vinstfall för SAS – ska spara mer

1 av 2
NYHETER

Flygbolaget SAS utökar sitt sparprogram och flaggar för nya strukturåtgärder. Det kan innebära baser utanför Skandinavien.
Några uppsägningar blir det inte i nuläget, säger vd Rickard Gustafson.

– Prispressen är stor och vi har också pålagts en del nya kostnader, som flygskatt i Norge. Det innebär att enhetsintäkterna faller snabbare än kostnaderna gör, säger vd Rickard Gustafson till TT.
SAS måste enligt Gustafson anpassa sig till läget. Därför utökas det befintliga besparingsprogrammet från 0,8 till 1,5 miljarder kronor till 2019. Fokus ligger på effektiviseringar inom all verksamhet med hjälp av ny teknologi och digitalisering. Självincheckning kommer exempelvis bli allt vanligare i framtiden, säger Rickard Gustafson.

Måste göra mer

Men så som marknadsförutsättningarna ser ut är det här inte tillräckligt och SAS ledning tittar därför nu på andra åtgärder. Där ingår en omorganisation som öppnar för så kallad outsourcing, där verksamhet läggs ut på underleverantörer. SAS kan också komma att etablera baser i andra länder.
– Vi ser över möjligheterna att etablera en del baser utanför Skandinavien, och flyga utifrån och in. På vissa sträckor kan det vara mer effektivt för flödet, säger Rickard Gustafson.
Det kan enligt vd:n ge SAS bättre möjligheter att finnas med på den växande fritidsmarknaden.
– Då kan vi säkra mer av verksamheten som vi har här i Sverige i dag.
Hur mycket kostnaderna kommer att sänkas av de ytterligare förändringarna, och hur de kommer att påverka personalen i Sverige, är för tidigt att säga, enligt Rickard Gustafson.
– Vi kommer att jobba intensivt med detta under våren, så andra halvan av 2017 kommer vi att kunna vara tydligare med hur det här ska se ut, säger han.

Inga varsel

Några större uppsägningar är det inte tal om i nuläget.
– Det kommer inte att läggas några varsel. Vi tror att vi kan effektivisera på sikt, vi har en del naturliga avgångar.
Flygjournalisten Jan Ohlsson påpekar att ett stort problem för SAS är att bolaget har få tillgångar som kan säljas och då återstår bara nya sparprogram.
Han lyfter samtidigt frågan om hur SAS-chefen Rickard Gustafsons planer på att "outsourca" ytterligare delar av verksamheten utomlands tas emot av ansvariga ministrar i de tre länderna som äger hälften av aktierna. I praktiken betyder utflyttningen att SAS går samma väg som många rederier på 1970-talet som "bekvämlighetsflaggade" sina fartyg i länder med lägst kostnader.
– Det är exakt samma sak, säger Jan Ohlsson.
Till skillnad från många av de europeiska konkurrenterna har SAS inget eget lågprisbolag.
– I länder som Frankrike, Holland och Spanien anställer man inhemsk personal till de bolagen. SAS har valt en modell där man tar personal från Europa, vilket innebär en förlust av arbetstillfällen i Norden.
Ytterligare faktorer som kommer att belasta de kommande resultaträkningarna är ökade bränslepriser, ännu hårdare konkurrens och inte minst planerna på en svensk flygskatt som slår hårt mot SAS som har många inrikeslinjer.
Enligt Jan Ohlsson finns det för närvarande inga rykten i branschen om att någon konkurrent skulle vara intresserad av att köpa SAS.

Sämre resultat

För fjärde kvartalet redovisar SAS en vinst före skatt på 577 miljoner kronor för det brutna räkenskapsårets fjärde kvartal. Det kan jämföras med en vinst på 867 miljoner kronor motsvarande kvartal förra året. Enligt vd:n Rickard Gustafson är en starkare dollar en förklaring till försämringen.
Resultatet var sämre än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en vinst före skatt på 762 miljoner kronor, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Reuters.
Omsättningen steg till 11,1 miljarder kronor, från 10,9 miljarder kronor ett år tidigare.
Det blir ingen utdelning för räkenskapsåret till ägarna av SAS stamaktier, däremot får ägarna av preferensaktier 50 kronor per aktie.
Bland SAS huvudägare är svenska staten störst, med en ägarandel på 17,3 procent. Andra storägare är danska och norska staten samt Wallenbergsfären.

ARTIKELN HANDLAR OM

SAS

Flygbolag