Förbud för dieselbilar i Oslo införs i dag

NYHETER

I dag införs ett tillfälligt förbud i Oslo för att köra dieselbilar på kommunala vägar och gator.
Detta på grund av akut höga och hälsofarliga luftföroreningar.
Något liknande förbud är inte aktuellt i Sverige men frågan kan tas upp om skadliga partiklar och ämnen i luften skulle öka även här.
– Potentiellt kan det vara aktuellt, säger klimatminister Isabella Lövin.

I dag införs ett tillfälligt förbud i Norges huvudstad Oslo som gör det förbjudet att köra dieselbilar på kommunala gator.

Förbudet gäller i samband med att luften i huvudstaden förväntas bli dålig under flera dagar och kan ge böter på uppåt 1 500 norska kronor.

Undantag gäller för kollektivtrafik, taxibilar, vissa varutransporter samt de flesta hybrider, bilar med handikapptillstånd, utryckningsfordon och tunga fordon med Euro VI-klassning.

Förbudet gäller inte på statliga vägar, som exempelvis E6 och E18, och är begränsat till mellan klockan 06:00 och 22:00.

Foto: Aftonbladet
Klimatminister Isabella Lövin deltog under tisdagsmorgonen i Aftonbladet morgon.

Problem med luftföroreningar

Det tillfälliga förbudet beror på att den norska huvudstaden under en längre tid haft problem med luftföroreningar.

Detta då det framförallt vintertid uppstår så kallad inversion, vilket gör att avgaser och andra luftföroreningar blir kvar i eller nära marken.

Det norska luftforskningsinstitutet (NILU) har tidigare varnat för att utsläppen på lång sikt har negativa konsekvenser för människors hälsa.

Norska myndigheter vill nu därför underlätta för människor som har allergier eller luftvägssjukdomar, astma, kol eller hjärt-kärlsjukdomar.

I dagsläget är det bara dieselbilar som omfattas av förbudet då de ökat i antal i staden och anses släppa ut mer kvävedioxid än bensinbilar.

– Huvudkällan till kvävedioxid är förbränningsmotorer, speciellt dieselmotorer. Vi hoppas att så många som möjligt låter sina dieselbilar stå kvar hemma i några dagar så att vi får ner luftkvaliteten till en försvarlig nivå igen, säger Christine Solbakken på NILU till Sveriges Radio Ekot.

Förbudet kommer troligtvis att ligga kvar till på torsdag.

Förslag: Färre dieselbilar i Stockholm

Även i Stockholm kan det på sikt bli aktuellt med färre dieselbilar.

Ett förslag från Transportstyrelsen om att införa miljözoner för personbilar, bland annat i Stockholms innerstad, är just nu ute på remiss.

Om förslaget går igenom skulle de nya reglerna kunna träda i kraft redan 2020 enligt utredningen.

Förslaget förespråkar två zoner, där endast elbilar får lov att köra i den ena och en där diesel och bensinbilar måste ha miljöklass Euro 6 respektive 5.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) säger till P4 Stockholm att han här positiv till förslaget.

– Vi har problem, men inte i den omfattningen (som i Oslo). Vi skulle behöva ha en möjlighet att få bort vissa typer av bilar i Stockholm.

– Om vi får den möjligheten kommer vi att använda det verktyget för att få ordning på luftproblemen. Det handlar till syvende och sist om stockholmarnas hälsa, säger han till P4 Stockholm.

”Kan bli aktuellt”

Klimatminister Isabella Lövin gästade under tisdagsmorgonen Aftonbladet Morgon för att debattera Sveriges klimatpolitik.

På frågan hur hon ställer sig till ett förbud likt Oslos fast i Sverige säger hon att det inte är aktuellt just nu – men att det potentiellt kan vara det.

– Detta är ett bra exempel på hur viktigt det är att vi ställer om till förnybara bränslen och elbilar och vilka positiva effekter det får på hälsan, när vi kommer bort från diesel och bensin.

Isabella Lövin säger att om hälsovärdena av skadliga partiklar och ämnen i luften stiger över gränsvärdena så måste man ta till åtgärder.

– Vi har en helt ohållbar utveckling i världen och det är helt nödvändig att vi får hälsosammare transporter som också blir mer klimatvänliga