Karensregler föreslås för statsråd

Foto: Björn Lindahl
Civilminister Ardalan Shekarabi vill ha nya karensregler för statsråd som börjar nytt jobb i privat sektor.
NYHETER

Sverige har fått kritik för att det saknas regler för när ministrar och statssekreterare går direkt till ett nytt jobb i näringslivet. Nu föreslår en utredare att det införs karensregler.

Reglerna ska hindra att det uppstår risker för intressekonflikter när en minister eller statssekreterare får ett nytt uppdrag.

Statsråden och statssekreterarna måste, enligt förslaget, i förväg anmäla alla uppdrag och anställningar i annan än statlig verksamhet som de planerar att börja inom tolv månader efter det att de har slutat. Detta ska anmälas till en särskild nämnd som får tre veckor på sig att avgöra om det finns intressekonflikter.

Nämnden kan då besluta att personen ifråga måste ha en karenstid på högst ett år eller att han eller hon inte får arbeta med vissa ämnen under en period. Intressekonflikterna kan handla om ekonomisk skada eller konkurrensfrågor.

Exemplet Rosengren

– Men väl så viktigt är de risker som kan finnas för förtroendeskada. Det finns alla skäl att ta på allvar, säger utredaren Sten Heckscher.

Som exempel tar han förre näringsministern Björn Rosengren (S) som gick till Kinneviks-sfären.

– Han hade möjligen kunnat åläggas restriktioner av förtroendeskäl, säger Heckscher.

Inga sanktioner

Trots att det blir en särskild lag om detta, och det alltså blir olagligt att inte anmäla uppdrag eller att inte följa nämndens beslut, så föreslås inga sanktioner.

– Vi tror att det inte behövs, då släpas man i stället inför er, säger Sten Heckscher och syftar på journalisterna.

Ardalan Shekarabi säger att utredningens förslag ska remissbehandlas så snart som möjligt och att avsikten är att fatta beslut inom mandatperioden.

– Det här är viktigt för att värna tilliten till offentliga institutioner, säger han.

Europarådets organ för korruptionsövervakning har tidigare rekommenderat Sverige att införa sådana regler kring detta.

FAKTA

Förslaget

Särskild lag som ålägger avgående statsråd och statssekretare att anmäla nya jobb utanför staten till särskild nämnd.
Nämnden ska inom tre veckor pröva risken för intressekonflikter utifrån risk för ekonomisk skada, otillbörligt gynnande samt risk för förtroendeskada.
Nämnden kan införa tolv månaders karens innan anställningen får påbörjas.
Nämnden kan även införa ämnesrestriktion, som innebär att anställningen får påbörjas men att vissa frågor inte får hanteras första tolv månaderna.
Lagen innehåller inga sanktioner.
Källa: SOU 2017:3

FAKTA

Bakgrund: De gick till näringslivet


De flesta av OECD:s medlemsländer har infört regleringar för att undvika intressekonflikter.
Det finns gott om tidigare statsråd som snabbt hamnat i näringslivet inom samma yrkesområde som de tidigare haft ansvar för. Den förre statsministern Göran Persson (S), som själv kritiserat folk för att gå från politiken till näringslivet, blev konsult på kommunikationsfirman JKL och sitter i dag i flera bolagsstyrelser, bland annat som ordförande i Sveaskog.
Förre finansministern Anders Borg (M) blev rådgivare till Citigroup, en av världens största finansaktörer. Den tidigare skatte- och näringsministern Thomas Östros (S) blev vd för Bankföreningen.
Den tidigare finansministern Pär Nuder (S) är rådgivare i riskkapitalbolaget EQT, och förra näringsministern Maud Olofsson (C) är i dag styrelseproffs med plats i bland annat LKAB, Diös och Visita.