Storbanken Nordea flyttar till Finland

NYHETER

Storbanken Nordea flyttar sitt huvudkontor till Finland.
Verksamheten kommer att förbli oförändrad på alla nordiska hemmamarknader och bara ett fåtal medarbetare påverkas av flytten.
Det skriver banken i ett pressmeddelande.

Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT 

Beslutet om att flytta huvudkontoret från Stockholm till grannlandet Finland fattades av styrelsen under ett möte på onsdagen.

I ett pressmeddelande kommenterar storbanken beslutet:

”All verksamhet på hemmamarknaderna i Norden förblir oförändrad, och ur ett kundperspektiv blir det inga förändringar i vår dagliga verksamhet. Vi räknar med att endast ett begränsat antal medarbetare påverkas av flytten, och Nordea fortsätter att vara en stor skattebetalare på alla sina fyra hemmamarknader.”

Diskussioner inleddes efter höjda avgifter

Diskussionen om flytten inleddes av banken för ett halvår sedan, efter att finansminister Magdalena Andersson presenterade planer om att kraftigt höja avgifterna för bankerna, genom den så kallade resolutionsavgiften.

Sedan dess har regeringen gått bankerna till mötes och mildrat förslaget.

Nordea har dock tidigare betonat att det är fler faktorer än resolutionsavgifterna som väger in. Bland annat har man sagt att banken måste ha förutsägbara avgifter och skatter, i linje med vad banker i andra länder betalar samt att man gärna vill ingå i den europeiska bankunionen.

”Ser flytten som ett strategiskt steg”

Enligt styrelsen fattades beslutet efter sex månaders noggrann utredning och analys av de konkurrensvillkor och utmaningar som banken har.

– Vi ser flytten som ett viktigt strategiskt steg när det gäller att placera Nordea på jämbördig fot med jämförbara europeiska banker. De jämlika förutsättningar och förutsägbara regelverk som EU:s bankunion kan erbjuda främjar våra kunders, aktieägares och medarbetares intressen, skriver styrelseordförande Björn Wahlroos, i pressmeddelandet.

VD: Påverkar inte kunderna

Enligt Nordeas vd, Casper von Koskull, kommer flytten innebära att Nordea hamnar under Europeiska centralbankens översyn, i stället för svenska regler, vilket kommer innebära något lägre resolutionsavgifter.

– Men i det korta perspektivet tänker inte banken ändra på kapitalkvoter eller utdelning till ägarna, säger Koskull och tillägger att kunderna inte alls kommer att påverkas av flytten som sker genom att Nordea Bank AB införlivas i ett nybildat finskt dotterbolag.

Planen är att fusionen ska genomföras under andra halvåret 2018.

Flytten har varit en het potatis

Om Sverige skulle vinna eller förlora i finansiell stabilitet på flytten har inför beskedet delat bedömarna men politiskt har frågan varit en het potatis.

Detta då många har pekat på symbolvärdet i om en av Europas största banker inte vill vara kvar i Sverige.

Finansminister Magdalena Andersson (S) har svängt i frågan från att först anse att det finns fördelar med en flytt till att det är bra om banken är kvar.

FAKTA

Bakgrund: Faktorer som påverkat


Nordea har sagt att man vill ha förutsägbara avgifter och skatter i linje med vad banker i andra länder betalar, och gärna ingå i den europeiska bankunionen. Banken har 75 procent av verksamheten utanför Sverige. Finland är som euroland med i bankunionen. Danmark utreder frågan.

Första signalen om en flytt från Sverige kom i mars, kort efter att regeringen meddelat att resolutionsavgifterna som bankerna betalar skulle höjas kraftigt. Höjda avgifter skulle slå extra hårt mot Nordea, eftersom banken ändrat sin struktur. Under våren 2016 ombildades Nordea från att ha en dotterbolagsstruktur till en filialstruktur i Sverige, Danmark, Finland och Norge, med huvudkontor i Sverige.

I juni kom regeringen med ett betydligt mildare förslag till ändrade resolutionsavgifter. Avgiften höjs totalt med tre miljarder till tio miljarder nästa år, men trappas sedan ned, först till dagens nivå 2019 och sedan med ytterligare en halvering till 2025.

Från 2019 vill regeringen införa någon form av bankskatt, men det är oklart hur den kommer att se ut.

Experterna är oense om vad effekterna av en flytt skulle bli för Sverige. Sverige har en stor banksektor vilket innebär finansiella risker. Nordeas balansomslutning på 6 340 miljarder kronor är drygt tusen miljarder kronor större än Sveriges BNP, dubbelt så stor som Danmarks BNP och tre gånger så stor som Finlands BNP.

Nordea kan vid en flytt räkna med fortsatt avdragsrätt för räntor på så kallade förlagslån, vilket årligen beräknas ge 600 miljoner kronor jämfört med att stanna i Sverige. I Sverige försvinner denna avdragsrätt vid årsskiftet.

De tre länder som varit aktuella som värd för Nordeas huvudkontor – Danmark, Finland och Sverige – tillämpar olika modeller för hur kapitalkrav beräknas. Detta försvårar jämförelser och Nordea har därför valt att betrakta denna faktor som neutral i flyttkalkylen.
vd och ett mindre antal specialistfunktioner runt vd-staben, är både fysiskt och juridiskt relativt enkelt att flytta

Det som försvinner från Sverige vid en flytt är vd och ett mindre antal specialistfunktioner runt vd-staben, något hundratal tjänster. De är fysiskt och juridiskt relativt enkelt att flytta. Den svenska bankverksamheten fortsätter som tidigare.

Källa: Nordea, regeringen