Höjd ersättning till alla registrerade romer

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Glädjen var stor efter Svea hovrätts dom i april. Här kramar John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders, Fred Taikon, en av dem som tilldömdes 30 000 kronor i skadestånd. Nu får domen till följd att alla registrerade ska få totalt 35 000 kronor var i ersättning. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Alla de som funnits med i polisens så kallade romregister har rätt till 35 000 kronor i ersättning, anser justitiekanslern (JK). Det är en konsekvens av Svea hovrätts dom i april, som gällde elva registrerade personer.

Domstolen kom fram till att de registrerade skulle få 30 000 kronor var i skadestånd utöver de 5 000 kronor som JK tidigare beslutat om. Eftersom individuell prövning av etnicitetsfrågans betydelse inte är möjlig bör alla ha rätt till samma ersättning, resonerar JK.

Eftersom det är polismyndigheten som är ansvarig för registret, som döptes till kringresanderegistret, är det polismyndighetens anslag som ska belastas, slår justitiekanslern fast i sitt beslut. Polismyndigheten får i uppdrag av JK att betala ut beloppet.

ARTIKELN HANDLAR OM