Åkte till Thailand – glömde sina katter

Foto: TT
Katterna på bilden har inte lämnats ensamma under en Thailandsresa.
NYHETER

En kattägare begav sig till sol och värme – men i lägenheten fanns de små liven kvar. Nu har de omhändertagits, rapporterar Corren.

I mitten av februari bad länsstyrelsen i Östergötland polisen att omhänderta två hankatter i Söderköping, med stöd av djurskyddslagen. Anledningen var att en person kontaktat länsstyrelsen och berättat att personen kände oro för katternas situation.

Ägaren hade nämligen rest till Thailand och lämnat katterna ensamma hemma. När polisen ryckte ut hade en av katterna suttit utelåst på balkongen i 16 timmar. Och när de senare fick tillträde till lägenheten hittade den den andra katten ensam därinne.

Fått tag i mamman

Bedömningen blev att det var ”oundgängligen nödvändigt att omhänderta katterna av djurskyddsskäl”, skriver Corren. Länsstyrelsen har inte fått tag i kattägaren trots upprepade försök. Däremot har personens mamma svarat – och bekräftat att kattägaren befann sig i Thailand.

Enligt henne har ett missförstånd uppstått, och en tidigare partner ska ha haft i uppgift att ta hand om katterna. Men trots att länsstyrelsen sökt kattägaren vid upprepade tillfällen har de inte fått tag i personen – och katterna betraktas därmed som övergivna, varför polisens beslut om omhändertagande fortsätter att gälla.

ARTIKELN HANDLAR OM