Skånsk flyktingtvist avgjord av oenig domstol

TT

Publicerad 2021-07-07

Staffanstorp har stridit för att slippa ansvaret för en flyktingfamilj som anvisats dit, men som kommunen hyrt en lägenhet åt i Malmö. Arkivbild.

Vem har ansvaret för en flyktingfamilj som anvisats till Staffanstorp, men som bott i en lägenhet i Malmö – som Staffanstorps kommun betalat för? Efter att frågan lyfts till högsta juridiska instans, Högsta förvaltningsdomstolen, kommer svaret: Ansvaret är Staffanstorps, inte Malmös. Men domarna var inte eniga, rapporterar Sydsvenskan.

Det var när den nyanlända familjens etableringstid i Staffanstorp tog slut efter två år som striden mellan de båda kommunerna uppstod. Familjen behövde fortsatt hjälp med bostad och bistånd och ansökte om detta i Staffanstorp, som då hävdade att det nu var Malmös ansvar att hjälpa familjen – eftersom det var där familjen bodde.

Majoriteten i Högsta förvaltningsdomstolen utgår från att familjen enligt bosättningslagen anvisats till Staffanstorp. Slutsatsen blir att ansvaret för familjen ligger hos Staffanstorp, eftersom det var denna kommun som beslutat att familjen skulle bo i Malmö.

Men två domare ansåg i stället att socialtjänstlagen borde tillämpas och att det avgörande då är till vilken kommun familjen har starkast anknytning. Eftersom familjen bor i Malmö och barnen går i skola där borde ansvaret vara Malmös, anser dessa domare som alltså var i minoritet.