Uppgifter: Orden om Allah utlöste massakern i Belgorod

En intern religiös konflikt låg bakom massakern på den ryska skjutbanan i Belgorod. Det uppger en överlevande frivilligsoldat. Tre tadzjiker ska ha fått nog när det ryska befälet kallade Allah för ”fegis”.

Orden fick de tre att skjuta ihjäl 29 av sina egna

Överlevande soldat intervjuad från sjuksängen

Sköt vilt omkring sig