Variant på insyn i friskolor utreds

Anna Lena Wallström/TT

Publicerad 2023-03-06

Insynen i fristående skolor ska öka. Frågan är hur och i vilken grad. Arkivbild.

Vilken insyn i friskolors verksamhet ska allmänheten ha rätt till? Regeringen vill utreda en ny ”insynsprincip” – med regler som inte är lika stränga som för kommunala skolor.

Rätten till insyn i skolverksamhet – både offentlig och privat – börjar bli väl utredd vid det här laget. Nu ska en pågående utredning borra ytterligare i frågan.

Regeringen vill nämligen ha utrett hur en ”insynsprincip” kan införas för fristående förskolor och skolor.

”För att komma till rätta med systematiska utmaningar i friskolesektorn behövs bättre insyn och transparens”, säger skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande.

Blev komplicerat

Insynsfrågan blev komplicerad och brådskande i slutet av 2019 när SCB oväntat gjorde en ny lagtolkning och kom fram till att alla uppgifter om friskolor – även sådant som betygssnitt och andel behöriga lärare på respektive skola – är att betrakta som affärshemligheter. Skolverket kom fram till att i så fall måste också uppgifter om kommunala skolor sekretessbeläggas. En tillfällig juridisk lösning räddade tillgången till skoluppgifter, men de temporära reglerna upphör till sommaren.

Den föregående regeringen tillsatte därför en utredning med uppdrag att finna en ny modell som långsiktigt säkrar tillgången till statistik om skolväsendet. Utredaren skulle också se över ökad insyn i friskolornas verksamhet, genom att visa på för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen för friskolesektorn.

Mindre krävande

Den nuvarande regeringen har nu alltså beslutat att även en insynsprincip för friskolor ska utredas. Den kan ses som en inte fullt lika krävande variant av offentlighetsprincipen.

Regeringen tar nämligen fasta på tidigare invändningar från delar av friskolevärlden, som hävdat att kraven på att snabbt leverera begärda handlingar skulle bli för betungande för små friskolor. Hanteringen får inte bli ”orimligt betungande” för dem, skriver regeringen i tilläggsdirektivet. Det skulle till exempel kunna innebära att handläggningen får ta längre tid under skollov.

Regeringen låter samtidigt utredaren behålla uppdraget att visa på för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen för friskolor.

”Alla kort ska upp på bordet och ett fullständigt beredningsunderlag ska fram när insynen i fristående skolor nu ska ökas”, kommenterar Lotta Edholm.

Förslagen om offentlighetsprincip och insynsprincip ska presenteras senast i mars 2024. Förslag om en ny insamlingsmodell för skolstatistik ska fortfarande redovisas den 31 maj i år.

Följ ämnen i artikeln