Hbtq-förbud i Uganda står fast

TT-AFP

Publicerad 2024-04-03

Det stränga hbtg-förbud som har införts i Uganda står fast sedan HD nekat prövningstillstånd. Arkivbild.

Det strikta förbudet mot ”homosexuella handlingar” i Uganda står fast. Landets författningsdomstol stoppar inte den omstridda lagen.

Ugandas nya hbtq-lagstiftning – som formellt benämns som ”anti-homosexualitetslagen” – antogs i maj förra året och hålls som en av världens strängaste. Enligt den är det inte bara olagligt för personer av samma kön att ha sex, utan den förbjuder också allt ”främjande” av homosexualitet.

Två juridikprofessorer vid ett universitet i Kampala hade gått fram med en överklagan tillsammans med flera rättsaktivister samt en grupp politiker från landets regeringsparti. De har anfört att lagstiftningen strider mot medborgares grundlagsstadgade rättigheter.

Där får de i några få avseenden rätt av den ugandiska författningsdomstolen, men den avslår likväl begäran om att ogiltigförklara lagstiftningen.

– . . .inte heller kommer vi att utfärda ett permanent verkställighetshinder, säger domaren Richard Buteera, som leder författningsdomstolen.

Författningsdomstolen samlar i praktiken domare från näst högsta rättsinstans för avgöranden i särskilda grundlagsfrågor, men dess domar kan hypotetiskt överklagas till högsta domstolen.

Lagtextens vaga formulering har lämnat stort tolkningsutrymme. Att berätta att man är gay, tala om hbtq-rättigheter, göra inlägg i sociala medier eller publicera böcker i ämnet kan bedömas som brott och leda till långa fängelsestraff. Handlingar som bedöms som särskilt ”grov homosexualitet” kan leda till dödsstraff.

I ett allra första fall ställdes en 20-årig man inför rätta i augusti förra året, anklagad för ett sådant ”grovt” brott med grund i att han sades ha haft samlag med en annan man.