Hallengren: Man har ett stort eget ansvar

Uppmanar kunder att kolla vem som ger sprutorna

Sedan tio månader är det förbjudet att ge sprutor med botox och fillers utan att ha legitimation.

Trots rekordmånga anmälningar till Ivo har ingen ännu dömts eller tvingats stänga sin salong.

Socialminister Lena Hallengren (S) säger att kunderna har ett stort eget ansvar att kolla upp vem de går till.

Hallengren tycker att den nya lagen fungerat bra.

– Antalet upplysningar och anmälningar till Ivo har fem-sexdubblats om jag är rätt informerad. Och man måste komma ihåg att de brister vi ser nu med anmälningar, de bristerna har ju förekommit tidigare också men då har de inte varit synliga. Nu ser vi dem och kan åtgärda dem.

Ingen har ännu åtalats eller dömts och ingen salong har tvingats att stänga. Vad tänker du om det?

– Lagstiftningen är fortfarande relativt ny. Vi är otåliga tror jag, både jag och myndigheterna och de som anmäler. Lagstiftningen var välkommen och välbehövlig. Nu är det viktigt att vi ser till att de som finns i den här branschen och inte har för avsikt att följa lagen, de ska bort helt enkelt.

Socialminister Lena Hallengren (S).
Socialminister Lena Hallengren (S).

200 sekunder har hittat ett 30-tal personer som ger injektioner trots att de inte är legitimerade. Hur länge ska de få hålla på?

– De ska inte få hålla på. Men de som vill runda lagen och agera kriminellt, de fortsätter. Det är inte unikt för det här området, det är så det ser ut. Vi måste vara tydliga från samhällets sida med vilka krav som ställs, och vi måste se till att det finns tillsyn och inspektion.

– Det är också viktigt att den som har för avsikt att betala för ett skönhetsingrepp gör allt man kan för att ta reda på om det är en seriös aktör. Man har ett stort ansvar själv. Får man en känsla när man kommer till verksamheten att det inte går rätt till, då måste man gå därifrån helt enkelt. Och man ska göra anmälan om man upptäcker brister.

Hallengren säger att lagen så småningom kommer att utvärderas.

– Men det har gått lite för kort tid för det.

”Myndighetsutövning kräver tid”

Sedan lagen trädde i kraft har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) fått 1 700 tips och anmälningar som gäller skönhetsbranschen. Ivo har inlett 210 tillsyner mot verksamheter där myndigheten misstänker att icke legitimerade håller i sprutorna.

I 20 fall har Ivo gått vidare och skickat ett föreläggande. Då kräver myndigheten svar på sina frågor och bevis på att den som ger sprutor är legitimerad. Annars kan Ivo förbjuda verksamheten.

– Man kan tycka att det går långsamt. Men det är viktigt att det finns ett utrymme för självrättelse innan vi går in och förbjuder en verksamhet. Man får nog räkna med den här tidsrymden. Myndighetsutövning kräver sin tid, säger Daniel Lilja, avdelningschef vid Ivo.

Enligt Ivo kommer verksamheter troligen att tvingas stänga före sommaren.

Myndigheten har åtalsanmält 18 personer som misstänks ha brutit mot lagen. I fyra av fallen har åklagaren lagt ner förundersökningarna, de övriga är pågående.

Den som sprutar in botox eller fillers utan att vara legitimerad kan dömas till böter eller högst sex månaders fängelse. Ännu har ingen åtalats eller dömts för brott mot lagen.


200 sekunder är Aftonbladets tv-program för snabba granskningar – som passar utmärkt att titta på i din mobiltelefon.

Robert Aschberg, Lindah C Mohlin och Katarina Norrgrann synar maktmissbruk, samtidsfenomen och enskilda fall som väcker känslor.

SÅ TIPSAR DU 200 SEKUNDER

Missa inte förra avsnittet av 200 sekunder!

Publisert:

LÄS VIDARE