Betydande lavinrisk: "Farliga förhållanden"

Jonas Grönvik/TT

Publicerad 2022-04-10

"Bedöm snötäcket och terrängen noggrant. Var mycket försiktig när du väljer var och hur du åker", skriver Naturvårdsverket lavinprognostjänst.

Det råder nu en betydande risk för laviner i stora delar av de svenska fjällen.

– Man måste läsa lavinprognoser varje kväll för att veta hur förhållandena är nästa dag, säger Stefan Mårtensson på Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

Lavinfaran på måndag bedöms som betydande i alla svenska fjällområden där faran mäts. Skidåkare uppmanas att bedöma snötäcket och terrängen noggrant och vara mycket försiktiga med att välja hur och var man åker.

Men lavinprognoserna varierar också de olika fjällområdena. Längst i norr – i Abisko/Riksgränsfjällen och Kebnekaisefjällen – bedöms faran till exempel finnas i alla väderstreck. I Jämtland och Härjedalen varnas för laviner i mer ostliga väderstreck.

– Ju mer utbredd faran är i terrängen desto svårare är det att hantera den, säger Mårtensson.

Svårt att se

I samtliga fjällområden förutom västra Vindelfjällen och södra Lapplandsfjällen finns risk för drevsnöflak. Det handlar om snö som blåser in och samlas i sluttningar av lä.

– Det går ofta att se var den här snön ligger. Den kanske är lite vitare, man ser att snön precis drevat hit, och man kanske ser att snön förflyttas.

Ett annat mer förrädiskt problem som är mer benäget att orsaka olyckor är bestående flak som belastas av ny snö som driver in. Faran syns inte på ytan, utan kan på många platser ligga djupt begravd i snötäcket. Sådana risker finns i Abisko/Riksgränsfjällen, Kebnekaisefjällen, södra Lapplandsfjällen och västra Vindelfjällen.

– Man kan inte undvika den här faran med ögat, så man måste ta prognosen på orden.

Vädervarning

Efter ett dygn med kraftigt snöfall i södra Lapplandsfjällen kommer solen till stor del att skina under måndagen. Det är inte bara positivt. Solen värmer snön och gör den snabbt svag igen. Här finns även en varning för så kallade nysnöflak.

Hur lavinfaran utvecklar sig till påsken är ännu för tidigt att sia om.

– Lavinprognoser är en färskvara, säger Mårtensson.

SMHI har utfärdat en gul vädervarning i Härjedalsfjällen och södra Jämtlandsfjällen fram till måndag morgon, då hård eller mycket hård vind i kombination med snöfall väntas. Här avråds ovana besökare från att ge sig ut på fjället, då det kan bli svårt att orientera sig på grund av nedsatt sikt.