Färre fick personlig assistans beviljad

TT

Publicerad 2022-04-07

Fler personer med funktionsnedsättning får LSS-insatser. På bilden en man som använder en trapphiss. Arkivbild.
Fler personer med funktionsnedsättning får LSS-insatser. På bilden en man som använder en trapphiss. Arkivbild.

Fler personer med funktionsnedsättning får LSS-insatser, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Den 1 oktober förra året hade 76 700 minst en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrande (LSS) vilket var 900 fler än 2020. Det vanligaste var insatser i form av daglig verksamhet och boende för vuxna.

Samtidigt skedde ett trendbrott vad gäller kommunalt beviljad personlig assistans. Efter flera år av ökning minskade antalet, det var drygt 300 personer färre som fick den här typen av insats 2021 jämfört med 2020.

”En del av ökningen vi sett de senaste tio åren kan förklaras av indragningar i statlig assistansersättning. Även om vi inte är helt säkra tror vi att förra årets nedgång kan bero på lagändringar som fått genomslag, det vill säga att barn med vissa behov åter kan få statlig assistansersättning”, säger Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Enligt Flyckt kommer myndigheten följa utvecklingen noggrant. Hon utesluter inte heller att minskningen till viss del kan förklaras med att färre ansökt om insatsen under pandemin.