Skolministerns svar till oppositionen: Jobbar de för friskolelobbyn?

”Skolvalet är ingen rock-konsert”

Publicerad 2022-04-11

M, KD, SD, L och C kör över regeringens förslag om ändrade regler för skolpeng och hur skolor ska ta in nya elever.

Nu anklagar skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) partierna för att ha sålt sig till friskolelobbyn.

– Man vill inte förändra något, säger hon till Aftonbladet.

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom.
Skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

I onsdags berättade Aftonbladet att fem oppositionspartier enats om att lägga krokben för två skolreformer som regerande Socialdemokraterna lagt fram under våren.

Nu slår skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) tillbaka mot oppositionen som hon menar ”köpt friskolelobbyns propaganda”.

– Jag känner en enorm sorg för alla elever och lärare i dag. Det är sorgligt att de borgerliga prioriterar vinstjakt före reformer, säger hon.

Vill slopa kösystemet

Det ena förslaget handlar om att kommunala skolor ska få högre skolpeng eftersom de har ett större ansvar att erbjuda utbildning för kommunens elever.

Lars Hjälmered, Moderaternas skolpolitiska talesperson, menar att man inte utrett effekterna och att friskolor kan tvingas stänga om förslaget blir verklighet.

– Vår bedömning är att inga friskolor behöver stänga och de här förslagen har gått igenom Lagrådet, säger Lina Axelsson Kihlblom (S).

Det andra förslaget rör skolvalet. Bland annat ska skolor se till att ha en ”allsidig social sammansättning” och kösystemet ska slopas.

Enligt Lina Axelsson Kihlblom bidrar köerna till segregation då föräldrar inte har samma möjlighet att välja på lika villkor. Från de borgerliga har man föreslagit att det bara ska vara möjligt att ställa sig i kö först något år innan skolstart.

”Rena rama skönhetstävlingen”

Det är en helt verkningslös åtgärd, säger skolministern och hänvisar till forskning som visar att högutbildade gynnas av köerna och att de med lägre utbildning missgynnas.

– Skolvalet är inte som att få biljett till en rock-konsert där den som har snabbast bredband är den som ska få en plats.

Lina Axelsson Kihlblom, före detta rektor, har tidigare anklagat friskolor för att välja ut ”enkla” elever så att de kan göra större vinster och även ta in elever som ger status.

Exakt hur skolorna ska göra sina urval så att skolan blir mer blandad är inte uttalat i förslaget. Men som exempel nämns informationsinsatser i vissa områden, att använda sig av närhetsprincip, syskonförtur eller geografi.

– Det ska vara öppet och tydligt hur man gör urvalet. I dag är det rena rama skönhetstävlingen där man går på namn och utbildningsbakgrund.

Kan det bli aktuellt med lottning till populära skolor?

– Bara om man har sökt sig till den skolan och skolan inte använt sig av andra urvalskriterier, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Enligt Moderaterna är de borgerliga partiernas agerande början på en ny gemensam färdriktning för skolpolitiken. Det ifrågasätts av Lina Axelsson Kihlblom.

– Man vill inte förändra något, de har inga egna förslag och säger bara nej till allt.

LÄS VIDARE