Flygvapenchefen kan varken bekräfta eller dementera

Två av de ryska planen som kränkte svenskt luftrum var bestyckade med kärnvapen, rapporterar TV4 Nyheterna.

Carl-Johan Edström, chef för svenska flygvapnet, vill inte kommentera uppgifterna.

– Hade vi sett ett ökat hot hade vi informerat om detta. Det kan man känna sig helt trygg med.

Enligt uppgifter till TV4 Nyheterna var två av de ryska flygplan som kränkte svenskt luftrum nära Gotland 2 mars var bestyckade med kärnvapen.

Carl-Johan Edström, flygvapenchef, vill inte kommentera uppgifterna, säger han till Aftonbladet.

Han menar att det viktigaste är att man inte ska oroa sig.

– Hade vi sett ett ökat hot hade vi informerat om detta. Det kan man känna sig helt trygg med. Jag kan inte nog poängtera det.

– Men hur de var beväpnade är ingenting vi kommenterar. Vår bedömning, även efter detta, är att det inte finns något förhöjt hot just nu. Men vi kan inte utesluta ett angrepp på lång sikt.

Carl-Johan Edström, flygvapenchef.
Carl-Johan Edström, flygvapenchef.

Varför kan ni inte kommentera det?

– Vi har en del information vi inte får eller kan berätta om.

Hade ni kommenterat om planen bar kärnvapen?

– Vi kommenterar inte beväpning. Rysslands kärnvapenarsenal är välkänd för oss och hur de övar. Men som sagt hade vi sett ett förhöjt hot hade vi informerat om det.

Kvittar det – om de bar kärnvapen eller inte då?

– Det kvittar inte, men vi ser inget hot. På lång sikt kan vi inte utesluta ett ryskt agerande som i värsta fall kan innebära militära angrepp på Sverige. Men vi ser inget hot här och nu.

Jörgen Elfving, överstelöjtnant menar att det viktigaste i det här är att Försvarsmakten går ut och säger sanningen. Vad tänker du om det?

– Det viktigaste är att folk förstår att vi inte ser något ökat hot här och nu, säger flygvapenchefen.

Publisert: