Vårdförbundets om förlossningskrisen: Risk att det sprider sig

Barnmorskor flyr till Norge – Sverige sämst i Norden

Barnmorskor i Stockholm flyr förlossningsvården efter larm om orimliga arbetsvillkor som riskerar säkerheten för födande kvinnor och deras nyfödda barn.

Nu varnar Vårdförbundet för att massuppsägningarna kan sprida sig till resten av landets förlossningskliniker.

– Politiker gör ett aktivt val att sänka kvaliteten på den här kvinnovården, säger Sineva Ribeiro, ordförande för fackförbundet.

Stockholms förlossningsvård befinner sig i kris. i veckan har fyra chefer på Sös avsagt sig ansvaret för patientsäkerheten och 26 barnmorskor på Danderyds sjukhus har sagt upp sig.

Men enligt Sineva Ribeiro befinner sig förlossningsvården i hela landet i en kris.

– Det är en kris inom förlossningsvården nationellt, inte bara i Stockholm. Det är väldigt tydligt, säger hon.

19 av 21 regioner har brist på barnmorskor på förlossningen. Ribeiro pekar på Lund, Göteborg, Västerbotten som särskilt drabbade. I somras stängde förlossningen i Lycksele i tre veckor på grund av bristen.

– Där ser vi att väldigt många sagt upp sig från BB och förlossning eller att man har problem att bemanna upp.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro kräver att Lena Hallengren agerar i forlossningskrisen.
Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro kräver att Lena Hallengren agerar i forlossningskrisen.

Åker till Norge

1 500 utbildade barnmorskor har lämnat förlossningsvården, enligt Vårdförbundet. Många jobbar med något annat eller tar jobb utomlands på grund av läget i Sverige.

Idag kan en barnmorska ha ha tre till fyra födslar samtidigt, och många av dem vittnar om ångest och etisk stress över att lämna en födande kvinna ensam.

– Att ha en barnmorska per födande den väg som många länder väljer att gå. Sverige har färre barnmorskor per födande kvinna. Många  barnmorskor  väljer att åka till Norge, där får de vara med kvinnorna inne i rummet.

En ny rapport från Ivo visar att förlossningsskador som hade kunnat undvikas ökar. Det handlar både om bristningar och andra typer av problem för mamman, liksom barnen.

Lena Hallengren.
Lena Hallengren.

”Okej med förlossningsskador”

Ofta lyfts det upp att dödligheten bland mammor och spädbarn är låg i den svenska förlossningsvården. Ett mått som barnmorskor och Sineva Ribeiro ifrågasätter.

– Visst överlevnad är bra. Det är det man mäter och det har vi gjort bra. Men med det här systemet säger man att det är okej att vi inte har bästa resultat när det gäller andra förlossningsskador.

Hon menar att det är en jämställdhetsfråga.

– Det är kvinnor som utför vården och kvinnor som får den. Hade det här gällt män så hade vården inte sett ut såhär. Politiker gör ett aktivt val att sänka kvaliteten i den här vården.

Det är dags för politiker på flera nivåer, både i regioner och regering, att agera för att säkra en trygg förlossningsvård i landet, menar hon.

– Det är det barnmorskorna säger nu. Nu är det nog. Vi kan inte flytta mammor som ska föda barn 100 mil för att det inte finns plats, någon sommar fick en mamma flygas till Finland för att hon inte får plats i Stockholm.

”Massuppsägningar kan sprida sig”

Hon vill se att Lena Hallengren, socialminister och högst ansvarig för sjukvården, agerar. Annars är risken att massuppsägningarna i Stockholm sprider sig, tror hon.

– Det här är en vård för kvinnor i hela landet som ska föda barn. Vi kan inte fortsätta utarma den här vården. Om inte arbetsgivare och politiker tar ett ansvar snart så tror jag att uppsägningarna sprider sig till andra delar av landet. det är jag rädd för.

Sineva Ribeiro vädjar till alla kvinnor som ska föda barn och som nu är oroade över sin förlossning att de ska ställa krav.

– Jag förstår deras oro men vill också säga att barnmorskorna gör det här för er skull, för att förlossningsvården ska bli bättre. De kommer att behöva stöd av mammorna.

Hon fortsätter:

– Kräv som födande kvinna din rätt. Du ska ha en barnmorska inne i ditt rum när du föder om du vill det. Det är en rättighet i Sverige 2021 tycker jag.

Aftonbladet har sökt Lena Hallengren.

Publisert:

LÄS VIDARE