Nordiskt samarbete för höjd krisberedskap

Cecilia Klintö/TT

Publicerad 2021-11-03

Danmarks statsminister Mette Frederiksen (till vänster) och Finlands statsminister Sanna Marin (till höger) vid en gemensam presskonferens för de nordiska statsministrarna i Köpenhamn.

Pandemin var en historisk utmaning, slår Danmarks statsminister Mette Frederiksen fast i samband med det nordiska toppmötet i Köpenhamn. Och de nordiska statsministrarna tänker lära sig av det som hänt – krisberedskapen ska höjas.

I ett gemensamt uttalande lovar de nordiska statsministrarna att fördjupa samarbetet kring krisberedskap. Det handlar om att förbereda sig för alla typer av nödsituationer och kriser för att till exempel säkra rent vatten i kranarna, tillgången till mat, medicinsk utrustning och mediciner, men också om att säkra digitala funktioner och den finansiella infrastrukturen under kriser.

– Covid-19-pandemin har understrukit vikten av försörjningsberedskap och att vara förberedda, säger Finlands statsminister Sanna Marin vid en gemensam pressträff i Köpenhamn.

De nordiska statsministrarna håller toppmöte i Köpenhamn i anslutning till Nordiska rådets session. Sverige representeras av utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S), som ansvarar för nordiska frågor i den svenska regeringen.

– Den här krisen har visat hur värdefull den täta dialogen varit som vi haft mellan de nordiska länderna, men också att vi behöver ett starkare nordiskt samarbete innan beslut fattas som allvarligt påverkar våra gränsregioner och den nordiska integrationen, säger hon.

”Historisk utmaning”

Danmarks Mette Frederiksen betonade att ingen vill ha gränshinder mellan nordiska länder i ett normalläge:

– Pandemin har varit en historisk utmaning. Eftersom vi nu är i en bättre situation måste vi lära oss av våra erfarenheter. Vi måste bli bättre förberedda inför framtida kriser. Vi är säkra på att fler kriser kommer, vi vet inte vilka ännu, men vi måste vara förberedda.

Hon tryckte också på det nordiska samarbetets gröna vision. Om nio år, 2030, ska de nordiska länderna vara ”världens mest hållbara och integrerade region”.

Norges nytillträdde statsminister Jonas Gahr Støre betonade att målet nu är att gå tillbaka till det normala. Detta måste tydligt signaleras, så att Nordens invånare återfår tilliten till den nordiska öppenheten, anser han.

Rättvis omställning

Islands statsminister Katrin Jakobsdóttir tycker att det nordiska samarbetet har bevisat sin styrka under pandemin, även om det finns mycket att lära inför nästa kris.

Också hon lyfte fram Norden som en föregångare i den gröna omställningen.

– Här delar vi inställningen att omställningen måste vara rättvis, socialt rättvis, sade Jakobsdóttir.