FHM: Toppen nås i slutet av månaden

TT

Publicerad 2022-01-13

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten under torsdagens myndighetsgemensamma pressträff om coronaläget.

Den redan höga smittspridningen fortsätter att öka i ytterligare två veckor, enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier.

– Vi har kommit upp i nivåer av antal fall som vi inte varit i närheten av tidigare, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Smittspridningen når sin topp i slutet av januari, enligt Folkhälsomyndighetens två uppdaterade scenarier.

I bästa fall: 47 000 fall per dag. I värsta fall: 69 000 fall per dag.

Orsaken är enligt myndigheten den omfattande spridningen av virusvarianten omikron, som nu dominerar i Sverige.

– Vi befinner oss nu i en situation med väldigt snabbt ökande smittspridning, precis som vi sett i många andra länder i Europa, säger Anders Tegnell.

Högre andel positiva testsvar

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att ”även om vaccinerade har ett gott skydd mot svår sjukdom i åtminstone ett halvår efter den andra dosen, och det finns indikationer på att infektion med omikronvarianten generellt medför en minskad risk för allvarlig sjukdom, så bedöms belastningen inom hälso- och sjukvården öka.”

Scenarierna ska enligt myndigheten ses som tänkbara utvecklingar, inte som prognoser.

Andelen positiva testsvar ligger nu på en betydligt högre nivå än tidigare.

– Testningskapaciteten har inte hunnit med att öka i samma takt som smittspridningen ökat, säger Tegnell.

Tegnell: ”Tittar alltid på hela bilden”

94 personer vårdas just nu på iva för covid-19, och 1 178 personer vårdas på andra sjukhusavdelningar. I statistiken ingår dock både de som vårdas på sjukhus för att de är svårt sjuka i covid-19 och de som vårdas för andra orsaker, men som testat positivt för covid-19.

– Den statistik som vi presenterar bygger på vårt system för lägesbilder. I det underlaget kan vi inte separera dem som vårdas för covid-19 och dem som vårdas med covid-19, det kan vi göra senare, säger Mattias Fredricson, enhetschef vid Socialstyrelsen.

Han understryker samtidigt att han anser att underlaget ger en bra bild av situationen för vården.

– Det är för tidigt att dra några absoluta slutsatser om omikron, svår sjukdom och behovet av sjukvård. Vi får fortsätta att följa den frågan, säger Fredricson.

Anders Tegnell får en fråga om man, när det gäller beslut om restriktioner, har tagit hänsyn till att en del som ligger på sjukhus med covid-19 får vård av andra orsaker.

– Det här har inte påverkat våra bedömningar av nya restriktioner. Bägge belastar ju vården, det måste man komma ihåg, säger han.

– Vi tittar alltid på hela bilden, det handlar aldrig om enstaka variabler.

Fortsatt negativ utveckling

Socialstyrelsen ser en ökad smittspridning bland äldre personer på omsorgsboenden och bland dem som har hemtjänst.

– Här är det väldigt angeläget att vi följer utvecklingen noga, säger Mattias Fredricson.

Han säger också att en majoritet av både regionerna och kommunerna ser en negativ utveckling framåt, både på kort och på lång sikt.

– Vi ser därför att pandemin inte på något sätt är över, den har fortfarande en tydlig effekt på vården.

Hittills har 7 455 886 personer (tolv år och äldre) fått två vaccindoser mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 82,5 procent av befolkningen i åldersgruppen tolv år och äldre.

Så här långt har 2 861 926 personer, 18 år och äldre, fått en tredje dos, vilket motsvarar 34,5 procent av befolkningen i den åldersgruppen.