Goda resultat i studie av bröstcancermedicin

Av:  TT

Ett nytt läkemedel kan förlänga överlevnaden med ett halvår hos vissa patienter med långt framskriden bröstcancer, visar en ny studie.

Behandling med läkemedlet trastuzumab deruxtekan, som säljs under namnet Enhertu, kan bli en ny standardbehandling för en stor grupp kvinnor med långt framskriden bröstcancer, skriver Dagens Medicin.

Det innebär en kraftfullt förbättrad prognos för patienter med så kallad her2-positiv cancer, enligt Jonas Bergh, professor i onkologi vid Karolinska institutet.

– Detta är mycket övertygande resultat och bland det viktigaste som hänt i bröstcancerfältet på tio år, säger han till Dagens Medicin.

I studien har forskare testat en behandling som kombinerar två läkemedel. Ett cytostatikum har kopplats till en monoklonal antikropp som riktas mot just proteinet her2.

Behandlingen har getts till patienter med tumörer som inte har så mycket av her2. Denna grupp utgör närmare hälften av alla bröstcancertumörer och har hittills inte behandlats med läkemedel riktade mot her2.

Sex månader

I studien ingick 577 patienter som genomgått andra behandlingar men som fått återfall i sin sjukdom. Dessa lottades till att antingen få cytostatika eller den nya behandlingen. Huvudanalysen gällde den majoritet av deltagare som hade hormonkänsliga tumörer.

Här var tiden innan sjukdomen försämrades 10,1 månader bland dem som fått trastuzumab deruxtekan, jämfört med 5,4 månader i kontrollgruppen.

Även medianöverlevanden var bättre i gruppen som fick trastuzumab deruxtekan: 23,9 jämfört med 17,5 månader.

Runt 500 patienter

Jonas Bergh uppskattar att runt 500 patienter i Sverige årligen skulle komma i fråga för behandling med Enhertu.

– Eftersom läkemedlet redan finns tillgängligt hade man gärna velat erbjuda det omgående, men enligt senare års ordning behövs klartecken från den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, säger Jonas Bergh till Dagens Medicin.

Studien presenterades på cancerkongressen Asco i USA. Resultaten publiceras också i tidskriften New England Journal of Medicine.

Publisert: