Rekordmånga nya svenskar firas

Av:  Amanda Alvarsson/TT

Närmare 10 000 fler personer fick svenskt medborgarskap förra året, jämfört med året dessförinnan. Arkivbild.
Närmare 10 000 fler personer fick svenskt medborgarskap förra året, jämfört med året dessförinnan. Arkivbild.

Förra året fick rekordmånga människor svenskt medborgarskap, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Nu – på nationaldagen – hälsas de välkomna under ceremonier runt om i landet.

I dag äger fysiska medborgarskapsceremonier rum runt om i landet, ceremonier som under pandemiåren varit inställda.

I fjol beviljades 89 354 personer svenskt medborgarskap – vilket är en ökning med 9 179 jämfört med 2020. Drygt hälften av de nya svenskarna är män, till skillnad från 2020 då merparten var kvinnor.

Enligt SCB är toppen väntad och beror på eftersläpningar från den stora flyktingvågen 2015. För att få ett medborgarskap krävs det att man som flykting varit bosatt i Sverige i minst fyra år. Ungefär var tredje person som beviljades svenskt medborgarskap under 2021 kommer från Syrien.

Mellan 2015 och 2021 har totalt 160 000 syriska medborgare invandrat till Sverige, av dem har 100 761 beviljats medborgarskap. Övriga medborgarskapsbytare som ökat jämfört med 2020 är personer från Somalia, Afghanistan och Eritrea.

Botkyrka, Södertälje och Haparanda är de kommuner med högst andel personer med utländsk bakgrund. I 232 av 290 svenska kommuner har deras andel av befolkningen ökat.

Publisert: