Dolda koderna i underjorden

Här finns du de gömda budskapen i Stockholms tunnlar.

Avgjutna munnar
Ockulta anteckningar
En tyst protest

ARTIKELN HANDLAR OM