Huset en ”allvarlig belastning” för rysk-svenska relationerna

När Sveriges och Rysslands utrikesministrar på tisdagen möts i Moskva, har det antagits att Margot Wallström bland annat kommer att vilja tala om Rysslands militära upprustning.

Men Sergej Lavrov verkar ha annat på agendan.

Inför mötet mellan Sveriges utrikesminister Margot Wallström och hennes ryska motsvarighet Sergej Lavrov, publicerade Rysslands utrikesdepartement en kommentar på sin hemsida.

I dokumentet står beskrivet i korta drag, vad Ryssland har för relation till Sverige, samt vad utrikesminister Lavrov kommer att ta upp under mötet med Wallström.

På det stora hela verkar ryssarna vara relativt välvilligt inställda gentemot Sverige, enligt dokumentet.

Den ryska annekteringen av Krimhalvön nämns enbart i förbifarten: ”Den ryska sidan utgår från att olikheter i vissa ämnen inte ska stå i vägen för dialog och en strävan att konstruktivt diskutera och lösa aktuella frågor”.

Utrikesdepartementet skriver också att Ryssland ser fram emot att utveckla affärsrelationerna mellan Ryssland och Sverige. Som central aktör i dessa relationer omnämns Ikea.

”En allvarlig belastning”

Längst ned i dokumentet omnämns en enda händelse, som verkar belastande för Lavrov och hans stab.

”En allvarlig belastning för de rysk-svenska relationer är fortsättningsvis situationen kring Sveriges och Rysslands representations- och handelshus”.

Huset utrikesdepartementet syftar på är det omskrivna så kallade ”ryska huset” på Lidingö. I början av 90-talet hade den tyske affärsmannen Franz Sedelmayer stora tillgångar i Ryssland. När Sovjetunionen föll, bestämde den dåvarande ryske presidenten Boris Jeltsin att Sedelmayers tillgångar skulle nationaliseras. En av de fastigheter som då övergick i ryska statens ägo var ett sjuvåningshus på Lidingö.

Krävde kompensation

Sedelmayer krävde då kompensation och började driva olika rättsprocesser i bland annat Sverige. Till slut krävde Sedelmayer utmätning av huset i vilket det nu bor rysk ambassadpersonal.

I september 2014 säljer Kronofogden till slut huset på exekutiv auktion till LKO Fastighets AB.

Enligt det dokument som publicerats på ryska UD:s hemsida inför Wallströms besök, godkänner ryssarna inte den här försäljningen.

”Den ryska federationen erkänner inte den svenska statens handlingar gentemot det handelshuset och kräver att Sverige handlar i linje med de skyldigheter som de har gentemot de ryska diplomaterna enligt Wienkonventionen.”

Om Sergej Lavrov kommer hinna ta upp detta husproblem under sitt möte med Margot Wallström, återstår att se.

Publisert:

LÄS VIDARE