Träffade 28 olika läkare på fem veckor – vaknade upp under operationen

avJosefin Silverberg

NYHETER

En kvinna i 25-årsåldern fick en infektion till följd av en insatt spiral.

Hon lades in på kvinnokliniken på Norrlands Universitetssjukhus och beslut togs sedan om att operera bort hennes äggledare och blindtarm.

Under fem veckors tid träffade hon 28 olika läkare och vaknade upp under operationen.

Nu klandrar IVO vårdgivaren för att ha brustit i läkarkontinuiteten.

Foto: JERKER IVARSSON
Norrlands Universitetssjukhus.

Det är nästan ett år sedan som hon lades in på kvinnoavdelningen på Norrlands Universitetssjukhus. En tidigare insatt spiral hade lett till en infektion och gjorde så att hon till slut tvingades operera bort båda äggledarna och blindtarmen.

– Jag rekommenderas att sätta in en spiral som preventivmedel som jag fick en infektion av. Den var väldigt svårhanterlig och jag lades in under fem veckor på kvinnoklinkiken i Umeå, säger kvinnan som vill vara anonym men som vi i texten kallar för Anna.

Perioden på sjukhuset blev en mardröm. Totalt träffade hon 28 olika läkare, varav 19 gynläkare.

”Man blir orolig som patient”

Det gjorde att hon dels var tvungen att berätta sin historia om och om igen och dels att hon upplevde att hon fick olika besked om vad som skulle hända.

– Läkarna har nog gjort vad de kunnat efter bästa förmåga men det är ju ett organisatoriskt problem. Det är inte den optimala förutsättningen för dem att jobba under och som patienten blir man väldigt orolig över att få olika besked och behöva berätta vårdförloppet flera gånger, säger Anna.

På infektionskliniken som det talades om att hon skulle läggas in på fanns det inte plats, därför placerades Anna på gynavdelningen, där det av renoveringsskäl också placerades nyförlösta kvinnor.

– En städerska som utgick från att jag var nyförlöst sa ungefär: ”kan jag gratulera till miraklet”. Då hade jag och min sambo precis fått reda på att vi kanske inte skulle kunna bli gravida. Ingen skugga ska falla på henne men man kanske inte ska blanda gynpatienter med nyförlösta, säger Anna.

Hennes sambo har funnits vid hennes sida och stöttat henne under sjukdomsperioden, eftersom hon själv inte alltid haft krafterna till det.

Var vid medvetande under del av operationen

I ett tidigt skede av operationen drabbades hon av så kallad ”awareness”, varseblivning under narkos, hon var medveten om vad som skedde runt omkring henne men kunde inte röra sig.

– Jag försöker röra på mig, jag började att röra på fingrarna men det gick inte eftersom jag fått muskelavslappnande.

Enligt journalen som Anna gått igenom glömdes en backventil på droppet vilket gjorde att droppet inte kom igång.

– Jag försökte blinka och prata men kroppen svarade inte. Jag hörde hur de sa: ”jag tror att hon vaknar” och en annan som sa: ”nej, det är lugnt, hon sover”.

IVO menar att rätt insatser sätts in i och med att Anna erbjudits postoperativt stöd för det hon varit med om och att hon somnade om innan operationen startade.

– Jag erbjöds stöd några veckor efter att jag skrivits ut från sjukhuset, men då var jag inte så intresserad av att prata med deras kurator vid det tillfället, säger Anna.

”Brustit i läkarkontinuiteten”

IVO har utrett ärendet och menar att det inte skett några missar ur vård- eller medicinsk synpunkt, men att läkarkontinuiteten har brustit vid tillfället. Anna har även anmält hälsocentralens agerande, att de rekommenderade henne att sätta in en spiral trots att hon äter en immunmodifierande medicin mot MS, som skulle kunna inverka negativt på henne i och med spiralen. Där har IVO ännu inte fattat beslut.

– Det är inte fastslaget helt men teorin är att det kan ha varit en kombination av medicinen och spiralen som ledde till infektionen. Jag vet inte om barnmorskan som satt in spiralen hade kunnat förutse det men är det så borde jag ha avråtts från ingrepp.

Aftonbladet har sökt ansvarig för kvinnokliniken i Umeå för en kommentar om IVO:s kritik mot dem.

Överläkaren Eva Innala, verksamhetschef för centrim för obsterik och gynekologi svarar per mejl om varför Anna fått träffa ett så stort antal läkare:

”Vid långa vårdtider träffar man också jourläkare. Klinikens läkare turas om att ha jourtjänstgöring enligt schema och vid varje jourpass tjänstgör 2 läkare”.

ARTIKELN HANDLAR OM