Skolbarn geniförklarades av misstag

Skolpsykologen som utförde IQ-tester på barn missförstod hur poängen skulle räknas samman.

Summan av misstaget: ett barn fick ett IQ på 160.

Nu har kommunen anmält felräkningen till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

Det var i samband med att en ny skolpsykolog tillträtt sin tjänst i Uppsala kommun som felen uppdagades. Fyra elever hade genomgått ett så kallat wisc-v-test, ett intelligenstest anpassat för barn. Provet används för att kunna anpassa undervisning till barn som har exceptionell begåvning eller svårigheter av olika slag.

Men psykologen som utförde testerna hade inte koll på hur poängen skulle beräknas. Det medförde att en elev fick ett uppmätt IQ på 160, ett resultat som närmast innebär en geniförklaring. Andra personer som uppnått samma poäng är fysikern Stephen Hawking och Microsofts grundare Bill Gates.

Men det var lite för bra för att vara sant.

I själva verket skulle barnet ”bara” ha haft 128, vilket förvisso också är en hög intelligenskvot, men inte lika extremt.

Ytterligare tre andra elever fick betydligt bättre poäng än vad de skulle ha haft.

Nu har kommunen anmält felaktigheterna till Ivo. Enligt skrivelsen till myndigheten har konsekvenserna varit att ”elever, deras vårdnadshavare samt pedagoger fått felaktig information om elevens grundläggande intellektuella förmåga/generella begåvningsnivå”.

De felaktiga IQ-resultaten ska dock inte ha påverkat elevernas stöd och insatser i skolan, enligt anmälan.

Publisert: