Råsop mot Brå för brottsmätning

avTT

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Skarp kritik riktas på Brås metod att mäta brottslighet och otrygghet i Sverige. Arkivbild.

Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som mäter brottslighet och otrygghet i Sverige, är så dålig att den i praktiken vilseleder allmänhet, medier och politiker. Bredsidan mot Brå avfyras i Svenska Dagbladet av experter inom de berörda områdena.

Myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå) undersöker årligen utsattheten för vissa typer av brott. Många forskare, opinionsbildare och politiker stöder sig på slutsatserna i NTU i olika sammanhang.

Under 2017 provade Brå parallellt den gamla mätmodellen och en ny. Det visade sig då att bortfallet (andelen tillfrågade som inte svarat) i NTU ökade från 40 procent (gamla modellen) till 59,5 procent (nya modellen).

I den nya modellen samlades data in via post och webbenkäter. Tidigare skedde det i huvudsak genom telefonintervjuer. Ökat urval och ändrade frågor är andra skillnader mellan modellerna.

Dissar förklaring

Trots det ökade bortfallet valde Brå att helt förlita sig på den nya mätmodellen 2018. Bortfallet blev 63,3 procent, skriver fem debattörer i SvD och konstaterar:

"I gruppen 16–29-åringar var andelen som inte svarade extrema 77,5 procent."

Bakom debattinlägget står en tidigare utvecklingsdirektör vid rikspolisstyrelsen, en poliskommissarie, en docent i kriminologi, en doktorand i sociologi samt en tidigare länspolismästare i Blekinge och polischef i Malmö.

De ger inget för förklaringen från NTU-ansvariga att urvalet är såpass stort att svaren trots bortfallet ändå speglar vad invånarna i vissa områden tycker i de aktuella frågorna. De kritiska debattörerna påpekar att osäkerheten ökar för varje person som inte svarar:

"Att då fästa stor vikt vid förändringar i pressmeddelanden och intervjuer, då bortfallet är så stort som i NTU 2018, är därför inte alls försvarbart."

"Genanta" resultat

Debattörna sågar också Brås metod för att justera tidigare NTU 2007–2016 så att de resultaten blir jämförbara med den nya modellen:

"De nya omräknade resultaten är så äventyrliga att de närmast är genanta för en seriös studie."

I det här läget ser debattörerna bara en utväg: Återgå till den tidigare NTU med jämförbarhet och bättre svarsfrekvens.

ARTIKELN HANDLAR OM