Slut med kontanthantering i Ystads kommun

Publicerad 2019-06-01

Ystads kommun slopar betalning med kontanter. Betalning för inträden i kommunägda byggnader kommer enbart kunna ske genom kort eller Swish, skriver Ystads Allehanda.

Nu är det snart slut med kontant betalning i Ystads kommun, enligt Ystads Allehanda.

Enligt kommunens första tertialrapport har kommunen ett underskott på 31 miljoner kronor. Den här åtgärden är en del av ett niopunktsprogram som kommunstyrelsen antagit för att spara pengar i kommunen.

– Jämfört med budget är det ett minus på 44 miljoner kronor och sett till målet för god ekonomisk hushållning om ett överskott på 2 procent saknas i runda slängar 60 miljoner kronor, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Bendz (M) till tidningen.

Förutom att sluta med kontanthantering vill kommunen även vara restriktiva med tjänstetillsättning, investering, inköp av konsulttjänster och att taxor, avgifter och arrenden ska ses över.

För dyrt med kontanter

Bendz menar att underskottet beror på att kommunen inte klarat av att bereda alla nya kommuninvånare i förskola, skola och inom äldreomsorgen.

– I stället för att satsa på kärnverksamheten har man exempelvis infört gratis bussresor för 75+, säger hon till Ystads Allehanda.

När kontanthanteringen upphör innebär det att entréer till exempelvis bad, muséer och att luncher på dagcentralerna måste betalas med kort eller Swish.

– Att hantera kontanter och dyrt och ökar dessutom risken för rån. I Ystads kommun är det fortfarande möjligt att betala räkningen för VA och renhållning kontant. Det är lovvärt, men ingenting kommunen längre har råd med, säger Bendz.

Följ ämnen i artikeln