Miljonvite för dumpning i Vallentuna

Publicerad 2019-06-14

Arkivbild.

Schaktavfall som dumpats och blivit kvar på en fastighet i Vallentuna leder till krav på betalning av ett blytungt vite på 1,5 miljoner kronor för ett känt bostadsbyggnadsföretag i Stockholm, rapporterar nyhetsbyrån Sirén.

Kommunen har länge pekat på en olycksrisk i form av slukhål på platsen. Redan för ett år sedan beslutade bygg- och miljönämnden i Vallentuna att förelägga företaget att ta bort bland annat dumpade schaktmassor. Schaktningen skulle varit klar absolut senast 12 november förra året.

Mark- och miljödomstolen konstaterar nu att det inte finns några hinder mot att döma ut vitet.

Företaget har inte yttrat sig i målet.

ANNONS