Många icke-rökare drabbas av kol

Johan Nilsson/TT

Publicerad 2019-06-12

Vid kol blir lungfunktionen nedsatt.

Allt fler svenskar dör av lungsjukdomen kol. Rökning är den vanligaste orsaken, men många drabbade har inte rökt ens ett bloss. Att vara för tidigt född är en riskfaktor, visar forskning.

Antalet svenskar som dör av lungsjukdomen kol ökar. År 2017 avled för första gången fler än 3 000 personer av kol. Det konstaterar Hjärt-lungfonden i en ny rapport.

Ökningen av antalet dödsfall förklaras av att fler kvinnor än män dör av kol i dag. I slutet av 1960- och i början av 1970-talet började kvinnor att röka i allt större utsträckning, ett fenomen som i dag avspeglas i att allt fler kvinnor insjuknar och dör av kol.

Har aldrig rökt

Kol eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom är egentligen ett samlingsnamn för olika sjukdomar som alla innebär att de små luftrören inflammeras. Inflammationen resulterar i att lungblåsorna, alveolerna, smälter samman till större blåsor, så kallade emfysem, vilket försvårar luftflödet till och från lungorna. Sjukdomen är kronisk och blir ofta värre och värre med tiden.

Rökning är och har varit en vanlig orsak till kol. Men i dag vet forskarna också att så många av 20–25 procent av kolpatienterna aldrig har rökt. Av dem har ungefär hälften exponerats för damm eller rök på sina arbetsplatser.

För tidigt född

Att vara för tidigt född är en annan riskfaktor. Orsaken till det är att en del av dem som föds förtidigt (prematurt) drabbas av skador på lungorna.

"Det är till exempel extra farligt för prematurt födda att börja röka", säger Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet, i ett pressmeddelande.

I en studie har han undersökt lungfunktionen hos 95 personer i 20-årsåldern. Av de deltagarna som hade fötts med skador på lungorna och hade en nedsatt lungfunktion till följd av den förtidiga födseln, så hade nästan 27 procent tecken på kol redan i 20-årsåldern.

ANNONS