Därför är det så dyrt att parkera i Västra hamnen

Boendeparkering erbjuds inte i nybyggda områden i Malmö. Skillnaden i parkeringskostnad blir mycket stor för boende som måste parkera på gatan.
Boendeparkering erbjuds inte i nybyggda områden i Malmö. Skillnaden i parkeringskostnad blir mycket stor för boende som måste parkera på gatan.

I vissa delar av Malmö kan boende parkera för 15 kronor per dygn, med boendeparkeringstillstånd. I andra delar, där boendeparkering saknas, kan det kosta över 100 kronor per dygn.

– Boendeparkering är en bra förmån som finns i äldre delar av staden, säger Joakim Florén på trafikregleringsenheten.

Boendeparkering innebär att boende inom ett visst område erbjuds parkering till ett lägre pris. I Malmö betalar man samma pris för ett dygn som det annars kostar för en timme. Det innebär att priserna varierar mellan 15 och 25 kronor för ett dygn.

– Grundtanken är att man har infört boendeparkering i äldre stadsdelar, där det inte finns så stor möjlighet till parkering på kvartersmark, säger Joakim Florén, enhetschef på trafikregleringsenheten på Malmö stad.

Gator och torg ska vara tillgängliga för alla. Därför säger lagstiftningen att parkering inte kan garanteras på allmänna ytor, utan att det ska skötas på annan plats.

– I äldre delar av staden har man också den ambitionen, men när de delarna byggdes togs det inte höjd för så många parkerade bilar, därför har vi i dessa områden infört boendeparkeringen på gatumark, säger Joakim Florén.

I vanliga fall gäller 24-timmarsparkering på gator, något som innehavare av boendeparkeringstillstånd har dispens från, då de bilarna får stå i sju dygn. Innan 2017 fick boende dock stå i 14 dygn.

– Det var alldeles för lång tid i en stad som växer och förtätats. Sju dagar är också väl tilltaget, säger Joakim Florén.

Större delen av Malmö saknar möjlighet till boendeparkering. De röda områdena visar var boende kan söka tillstånd för att kunna parkera billigare.
Större delen av Malmö saknar möjlighet till boendeparkering. De röda områdena visar var boende kan söka tillstånd för att kunna parkera billigare.

Ny norm på gång

I nya områden finns det alltså ingen boendeparkering på allmän plats, utan parkering ska istället lösas på kvartersmark. Det är kommunen som har det övergripande ansvaret för parkeringen och sätter via bygglov en parkeringsnorm för det minsta antal parkeringsplatser som ska finnas, sedan väljer byggherren själv hur många parkeringsplatser som ska införas utöver det.

För flerbostadshus är normen mellan 0,5 och 1 platser per lägenhet. Olika saker spelar in, som var i staden området ligger och hur tillgången till kollektivtrafik ser ut, samt hur tätt det byggs. En ny norm håller även på att tas fram.

– I och med att vi har fått nya expresslinjer och Malmöpendeln, samt att nya elbilspooler utvecklas förändras även behovet. I närheten av dessa kollektivförbindelser kan vi ibland komma att prata om extremt låga p-normer, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

Nytt område infört

Nyligen infördes ett nytt boendeparkeringsområde, i Gamla Limhamn.

– Det är en äldre stadsdel som gränsar till ett antal exploateringsområden. Enligt våra utredningar påverkar de nyare områdena den äldre, och därför ansåg vi att boendeparkering behövdes, säger Joakim Florén.

Varför är det då så mycket dyrare att stå i exempelvis Västra hamnen, där kostnaden för ett dygn överstiger 100 kronor?

– Gamla staden är gamla staden och Västra hamnen är Västra hamnen. Det ska man känna till när man flyttar in, hur många bilar man har behov av och hur många det finns parkering till. Där har man ett eget ansvar. Det finns parkering, men hur många det finns beror på byggherren, säger Joakim Florén.

Publisert:

LÄS VIDARE