Stadsdelen där knappt 13 procent röstade: ”Hot mot demokratin”

Rose, 19: Kommunen borde göra mer

Uppdaterad 2024-06-04 | Publicerad 2024-06-01

Norra Ronna har lägst valdeltagande i hela Sverige, med bara 12,8 procent i förra EU-valet.
Trots det har en populär demokratisatsning i kommunen lagts ned.

– Kolla själva här, ingen information om att det är EU-val. Inte ens någon valaffisch, säger eldsjälen Petra Jacobs på plats i centrum.


 Gör Aftonbladets EU-valkompass


Rose Ayad, 19, tycker att valdeltagandet är alldeles för lågt i Ronna. Hon vill göra vad hon kan för att informera om varför det är viktigt att rösta. Utöver sin kunskap om EU är det till stor hjälp att hon kan berätta om EU-valet på tre språk. 

– Jag förklarar hur valet går till och varför det är viktigt att rösta, säger Rose Ayad. 

Hon är en av fem ungdomar som tillbringar fredagskvällen i Ronna centrum tillsammans med eldsjälen Petra Jacobs för att prata med förbipasserande om EU-valet. Petra Jacobs startade föreningen Lebi Skol IF för att ge unga en aktiv och meningsfull fritid i en trygg miljö med bra förebilder. I vanliga fall ordnar de oftast sportaktiviteter, men nu fokuserar de också på EU-valet. 

– Vi vill göra någonting för att öka medvetenheten om EU-valet men även informera om hur man gör för att rösta i valet. Detta känns så viktigt för att hjälpa medborgarna att förstå att deras röst kan göra skillnad, säger Rose Ayad.

Aftonbladet träffar Petra och Rose från Lebi Skol IF när de tillsammans med en grupp ungdomar informerar om EU-valet på olika språk i Ronna centrum.

Kan inte förtidsrösta

Petra berättar om frustrationen att man inte kan förtidsrösta i Ronna, med tanke på att Ronna har det lägsta valdeltagandet i hela Sverige. Under rusningstrafik tar det 20 minuter med kollektivtrafiken för att nå närmaste lokal för förtidsröstning. 

– Jag tycker att det är under all kritik att man inte kan förtidsrösta i Ronna. Med tanke på det förra EU-valet var det många vi pratade med som ville rösta på plats, men den närmaste lokalen ligger för långt bort.

Rose Ayad säger att hon vill försöka få bort tankesättet om att det inte spelar någon roll om man röstar eller inte. 

– Många berättar för oss att deras röster inte blir hörda och då brukar vi förklara att er röst gör skillnad och det kan påverka.

När Aftonbladet rör sig i området runt Ronna centrum finns ingen information om EU-valet, och inte en enda valaffisch från något politiskt parti.

Petra håller med om att många känner en hopplöshet när det gäller att rösta.

– Den känslan finns hos många med invandrarbakgrund, och när många har den känslan är det ett hot mot vår demokrati.

“Inte effektiv nog”

Rose menar att informationen från kommunens sida inte är effektiv nog och att den inte heller når rätt målgrupp.

– Kommunen har lagt upp information på deras hemsida, men hur ska man hitta dit? Exempelvis finns hundratals böcker där ute men jag kommer ju inte att läsa dem om de inte marknadsförs till mig. Om inte kommunen marknadsför EU-valet så kommer medborgarna inte att ha intresse för det.

Petra Jacobs tycker inte heller att kommunen gör tillräckligt. 

– De lägger upp information på deras hemsida som medborgarna inte hittar och sociala medier-inlägg som medborgarna inte heller hittar. Och politikerna sätter inte heller upp någon affisch här nära Ronna centrum. De lägger väl kraften där rösterna finns, och här i Ronna var det bara drygt 12 procent som röstade så här prioriteras det inte.

Rose Ayad, 19, informerar om EU-valet på tre språk. Under timmarna i Ronna pratade hon med över hundra personer.

Kommunen svarar: Informationsskyltar

För några år sedan var Södertälje kommun en av arrangörerna av en Demokratifestival i kommunen, som var mycket uppskattad enligt personerna som Aftonbladet pratar med på plats i Ronna. Den lades dock ned. 

– Det finns helt enkelt inga resurser till den nu, och det är i slutändan en politisk fråga. Den var fantastisk, jag var med då, och det var en jättefin festival och insats till demokratin. Med de resurser vi har behöver vi prioritera annorlunda, säger utredaren Josefine Schützer på Södertälje kommun som ansvarar för information inför EU-valet.

Demokratisatsningen består nu framför allt av information på kommunens hemsida, fjorton informationsskyltar vid större vägar och 22 valinformatörer som rör sig runt i Södertälje och delar ut information och berättar om EU-valet. Personerna Aftonbladet träffar i Ronna centrum har inte sett röken av någon valinformatör, vilket utredaren Josefine Schützer säger att hon förstår. 

– Jag kan förstå att medborgarna ni pratat med i Ronna inte har sett valinformatörer. Om vi hade pengar och resurser för att ha en person hela tiden på plats i Ronna skulle vi säkert bli Ifrågasatta kring hur mycket resurser vi lägger på en enda plats, särskilt med tanke på att forskningen kring valdeltagande inte är helt klar över vilka effekter vilka insatser faktiskt ger.

Följ ämnen i artikeln