FN röstar om fördömning av Hamas

Foto: Richard Drew
FN:s generalförsamling röstar om Hamas ska fördömas.

avTT

NYHETER

FN:s generalförsamling kommer att rösta på torsdag om att fördöma den palestinska islamiströrelsen Hamas.

Förslaget kommer från USA och alla de 28 EU-länderna har gått med på att rösta för.

Om resolutionen antas kommer det att vara första gången generalförsamlingen riktat in sig på Hamas, som styrt Gazaremsan sedan 2007. Resolutionerna av generalförsamlingen är inte bindande, men har en politisk vikt och ses som en mått på världsopinionen.