Eriksson gav sanna besked om skolan

avMikael Stengård

Bet ifrån när alliansen anklagade de rödgröna för "flumskola"

SANT, ERIKSSON Uttalandet från Peter Eriksson (Mp) om de senaste två läroplanerna var korrekt.

"De två senaste läroplanerna har borgerliga regeringar infört, nu är de på gång att införa en tredje", hävdar Peter Eriksson (Mp) för att slå ifrån sig alliansens anklagelser om "flumskolan".

Och Mp-språkröret har helt rätt, visar Aftonbladets Lögndetektor.

Vad lögndetektorn granskar: Skolpolitiken har varit en het fråga i årets valrörelse. I TV4:s slutdebatt anklagade alliansen de rödgröna för att ha skapat en skola med för låga krav där eleverna inte når kunskapsmålen.

– Ni måste sluta skylla ifrån er. De två senaste läroplanerna är det borgerliga regeringar som infört, nu är ni igång att införa en tredje, sa Peter Eriksson till skolminister Jan Björklund (Fp).

Sanningen är: Den nuvarande läroplanen, Lpo 94, som gäller både grundskolan och gymnasiet trädde i kraft 1 juli 1995. Den togs fram och godkändes under borgerlig regering 1991-1994 då moderaten Carl Bildt var statsminister.

Läroplanen dessförinnan, Lgr 80, trädde ikraft läsåret 1982/83, men godkändes redan 1979. Även då satt en borgerlig regering vid makten, med centerpartisten Thorbjörn Fälldin som statsminister.

Under den gångna mandatperioden har alliansen lagt förslag om en ny skollag. Den kommer att börja gälla från juli 2011. Då ska även en ny läroplan träda i kraft. Den är dock inte helt klar, men den borgerliga regeringen står bakom beslutet att ändra läroplanen igen.

När den nya läroplanen träder i kraft har Sverige sammanlagt haft fem olika läroplaner för grundskolan: två utformade under socialdemokratiskt styre, 1962 och 1970, och tre under borgerligt styre.

Slutsats: Peter Erikssons påstående är sant. De två senaste läroplanerna har utformats under borgerligt styre, och en tredje läroplan är på gång från alliansen.

ARTIKELN HANDLAR OM

Valet 2010