Nyheter

Drogtester av unga fel väg

Av: 

Olof Jönsson

NYHETER

Rädda barnen skeptiska till nytt förslag

Trots Lagrådets varning vill regeringen att unga under 15 ska kunna drogtestas utan föräldrars medgivande.

Tanken är att snabbt kunna sätta in åtgärder när unga har problem.

Men förslaget kränker barns rättigheter och kan få motsatt effekt, varnar Rädda Barnens expert.

Enligt justitieminister Beatrice Ask (M) är syftet med regeringens proposition att snabbt kunna sätta in insatser mot missbrukande unga.

Förslaget fick kritik av Lagrådet som anser att det är en alltför stor integritetskränkning att tvingas lämna urinprov för ett så lindrigt brott.

Samtal och dialog

Rädda barnens expert inom barns rätt till trygghet och skydd, Karin Blomgren, går på Lagrådets linje och vill att samhället i stället satsar på förebyggande insater inom socialtjänst och skola.

– Det här kränker barnens rätt och integritet. Vi tycker att det är fel att man kör över Lagrådet i det här fallet, säger hon till Aftonbladet.

Hon tror att möjligheterna att nå ett barn i riskzonen snarare kan försämras om förslaget blir verklighet.

– Följderna kan bli att man undergräver förtroendet mellan barn och vuxenvälden om man tar de här proven. Jag tycker att man ska satsa mer på samtal, dialog och upplysningsarbete.

Enligt Karin Blomgren kan urinprov tänkas fylla en funktion. Men att, som regeringen föreslår, använda testerna i förebyggande syfte tror hon inte är någon effektiv väg.

– Det är möjligt att ett urinprov kan ha effekt. Men då tror jag mer det handlar om att en orolig förälder eller annan engagerad vuxen tar med sig barnet till mottagningen där ett prov kombineras med samtal om barnets situation och mående.

Verkningslöst och kränkande

I de situationer där regeringen vill drogtesta, till exempel om en person under 15 upptäcks i en knarkarkvart, menar Karin Blomgren att detta är en tillräcklig signal att känna oro för barnets situation.

– Även om ett urinprov är negativt så visar en sådan situation att barnet är i behov av samhälleligt stöd. Det bör utredas inom Socialtjänsten som också har möjlighet att ta kontakt med föräldrar och övrigt nätverk.

Hon varnar för att regeringens förslag inte bara är verkningslöst utan även kränkande.

– Man fokuserar på det brottsliga, försöker sätta dit och bestraffa. Men jag ser inte att det tjänar sitt syfte. I stället bör vi ha fokus på barnets bästa och föra en dialog med barn och unga.

Publisert: