Tuffare tag mot terror

avJohan Nordström

Publicerad:
Uppdaterad:

Här är alla nya lagar
som gäller från 1 jan

Foto: scanpix, per-olof sännås
Den 1 januari träder den nya terrorislagen i kraft. Den spm offentligt uppmanar till terrorism riskerar fängelse.

Den 1 januari börjar en lång rad nya lagar gälla i Sverige.

Den som offentligt uppmanar till terrorism kan dömas till fängelse.

– Det ger ökad möjlighet att komma åt terrorister, säger terrorismforskaren Magnus Ranstorp.

Samtidigt som nyårsraketerna färgar natthimlen i alla upptänkliga färger börjar en lång räcka nya lagar att gälla i Sverige.

En del av lagpaketet är den nya terroristlagen.

Förebygger terrorbrott

Den har skapats för att bättre förebygga terrorism och innebär att den som uppmanar, rekryterar eller utbildar avseende terroristbrott kan straffas.

– Det är helt i linje med det rambeslut som finns i EU och tar med viktiga aspekter, säger Magnus Ranstorp, professor vid Centrum för studier av terrorism och politiskt våld.

Straffen är minst böter och maximalt fängelse i sex år. Ett exempel: "Den som i ett meddelande till allmänheten uppmanar eller annars söker förleda till särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst två år".

Nya möjligheter

Med lagen finns det goda chanser att försämra läget för terrorister verksamma i Sverige.

– Det försvårar träningsmöjligheter för terrorister, säger Magnus Ranstorp men lägger till en viktig poäng:

– Om stater försöker efterfölja lagen.

Alltså krävs det att polisen använder sig av de nya möjligheterna.

Ett problem som finns med dagens terrorrättegångar är att mycket information som samlas om misstänkta terrorister inte kan användas av svenska myndigheter eftersom det ibland tros vara tortyr inblandat i förhören, säger Magnus Ranstorp.

Publicerad: