Förslag till S valberedning klar

Av: Susanna Vidlund

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3 | Foto: MATS STRAND
Partisekreterare Ibrahim Baylan har skickat ett förslag om vilka som ska ingå i S-valberedningen.

Socialdemokraterna har nu ett färdigt förslag till valberedning inför mellankongressen 2011.

Valberedningen ska utses vid förtroenderådet nu på lördag den 4 december.

Socialdemokraternas partisekreterare Ibrahim Baylan har i dag skickat ett förslag till förtroenderådets ombud och distrikten på vilka som ska ingå i valberedningen.

– Förtroenderådet utser en valberedning för att förbereda val av partiordförande, ordförande i programkommissionen och eventuellt övriga val till partiorgan, säger Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Arbetar självständigt

Han berättar att valberedningen arbetar självständigt och "bör sträva efter att möjliggöra för medlemmar och anslutna partiorganisationer att i en bred diskussion lämna synpunkter".

– Valberedningen bör också involvera såväl partidistrikten som sidoorganisationerna innan man slutligen lämnar sitt förslag till den extra kongressen.

Publicerad: