”Jag stannar”

Aftonbladet rapporterade direkt från Röda korsets presskonferens

Efter den senaste tidens storm höll Röda korset vid lunchtid presskonferens.

Ordföranden Bengt Westerberg tänker inte avgå – men däremot arbetar han tills vidare utan ersättning.

– Detta har tagit mycket energi, säger Bengt Westerberg.

Styrelseledamoten Margareta Albinsson och ordföranden Bengt Westerberg fanns på plats på Hornsgatan i Stockholm tillsammans med ett medieuppbåd. Framför allt fick Bengt Westerberg ta emot flera tuffa frågor kring en eventuell avgång efter den senaste tidens turer kring höga arvoden och avhopp.

"Övervägt sluta"

– Vi har övervägt detta men kommit fram till att man inte vill ha en extra stämma. Men jag har också övervägt det, säger Bengt Westerberg som var märkbart irriterad.

Röda korset har kommit fram till att man nu kommer att samla in åsikter kring arvodena hos medlemmarna för att se om dessa bör förändras i framtiden och bli lägre. Man medgav också att det blir ett tufft arbete att återupprätta det skamfilade rykte man fått bland allmänheten i Sverige.

Margareta Albinsson försvarade Röda korsets lönepolicy och kollegan Bengt Westerbergs arvode, 822 000 kronor per år eller ca 70 000 kronor i månaden.

– Stämman har fastställt ersättningarna, säger hon.

"Krävs drastiska åtgärder"

Röda korset gratulerade Läkare utan gränser som har bättre stöd än Röda korset i förtroendemätningar. Tills vidare kommer Bengt Westerberg inte att ta ut någon lön från Röda korset.

– Detta med de höga arvodena har tagit för mycket energi från Röda korset, säger Bengt Westerberg och tillägger:

– Nu krävs det drastiska åtgärder och därför kommer vi att tillfråga medlemmarna.

Publisert: