2010 – varmaste året sedan 1880

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Förra månaden var den varmaste i världen sedan mätningar började göras 1880.

Det rapporterar två amerikanska myndigheter vars siffror även visar att första halvåret 2010 är det varmaste som någonsin uppmätts.

De amerikanska myndigheterna National Climatic Data Center (NCDC) och NASA/Goddard Institute (GISS) har mätt världens genomsnittstemperatur i 130 år.

Det varmaste helår som någonsin uppmätts var 2005. Instituten kan dock avslöja att det vid årets slut kan vara läge för ett nytt rekord i mark- och havstemperatur.

Onormalt höga temperaturer

Siffrorna visar nämligen att förra månaden var den varmaste juni månad sedan de första mätningarna gjordes. Samma sak gäller för årets första halva samt för kvartalet april-juni.

Bakom siffrorna ligger de onormalt höga temperaturer som uppmätts i Afrika, Mellanöstern, Kanada och på de tropiska oceanerna.

Europeiska Hadley Centre/Climatic Research Unit (CRU) har siffror som pekar i samma riktning men där uppgifter för juni ännu saknas.

Publicerad: