Låga halter strålning har nu nått Sverige

Fukushima Extremt låga doser av radioaktiv strålning har nu kommit till Sverige.
Fukushima Extremt låga doser av radioaktiv strålning har nu kommit till Sverige.

Utsläppen från kärnkraftverken i Japan har nu nått Sverige.

Men lugn, bara lugn:

– Halterna är extremt låga, knappt mätbara. De innebär inga som helst risker för människor och miljö, säger Ann-Christin Hägg, strålskyddsexpert vid Strålsäkerhetsmyndigheten.

Inte orolig. Strålskyddsexperten Ann-Christin Hägg vill lugna. ”Det är ofarliga mängder.”
Inte orolig. Strålskyddsexperten Ann-Christin Hägg vill lugna. ”Det är ofarliga mängder.”

Det har gått tretton dagar sedan en 14 meter hög tsunaminvåg träffade kärnkraftverket Fukushima 1 och orsakade stora skador.

Radioaktivt material läckte ut.

Material, som nu – i mycket låga doser – har kommit till Sverige.

Sex mätstationer

Med anledning av kärnkraftsolyckan har Strålsäkerhetsmyndigheten gett Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i uppdrag att mäta radioaktiva ämnen i luften.

Detta görs vid sex mätstationer: i Stockholm, Gävle, Umeå, Visby, Kiruna och Ljungbyhed.

På tre platser; Stockholm, Umeå och Kiruna, har det uppmätts mycket låga nivåer av jod -131.

Högst halter uppmättes i Stockholm, cirka 0,3 millibecquerel per kubikmeter luft.

Helt ofarlig

Strålsäkerhetsmyndigheten försäkrar att strålningen är helt ofarlig.

Ann-Christin Hägg, strålskyddsexpert vid Strålsäkerhetsmyndigheten, säger att den är mycket lägre än den naturliga bakgrundsstrålningen som boende i Sverige alltid exponeras för, exempelvis från berggrunden.

– Det enklaste för att få folk att förstå hur ofarligt det är blir att jämför med den strålning som kom till Sverige efter Tjernobyl. Den här strålningen är mellan 50 000 och 100 000 gånger lägre än hur det var då, säger Ann-Christin Hägg.

Carina Bergfeldt

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN