Nyheter

Juholt mitt i upploppen

Av: 

Anette Holmqvist

NYHETER

”Hjärtlösa, hänsynslösa kriminella som vandaliserar”

Socialdemokraternas ledare Håkan Juholt befinner sig just nu i upploppens London.

I dag har han besökt delar av de brinnande förorterna.

– Vi måste diskutera hur uppenbart kriminella kan få med sig så många unga som inte är kända av polisen sedan tidigare, säger han.

Besöket i London var inplanerat sedan en tid tillbaka.

– Men så händer allt detta, säger Håkan Juholt och syftar på upploppen i Tottenham med omnejd.

Drar med sig ungdomarna

Tillsammans med en rad företrädare för Labour har Håkan Juholt därför besökt delar av de drabbade områdena.

– Jag har befunnit mig i utkanten av områdena och har därför inte behövt ducka för gatstenar. Men av det jag sett är det alldeles uppenbart att det är hjärtlösa, hänsynslösa kriminella som vandaliserar delar av London. Och de drar med sig flera hundra ungdomar som för en vecka sedan inte hade någon kriminell historia alls, säger han.

”Måste ställas till svars”

Håkan Juholt poängterar att de som begår brottsliga handlingar under upploppen måste ställas till svars. De ska straffas. Men på längre sikt vill han också se en djupare diskussion om varför situationer som dem i London inträffar, och vad som är grogrunden bakom:

– Vilken betydelse har ökande klyftor, hög arbetslöshet och stängda fritidsgårdar när sånt här händer.

Inget möte med Miliband

Troligen hinner Håkan Juholt inte träffa Labourledaren Ed Miliband själv under besöket som varar fram till torsdag. Det brittiska parlamentet har kallats in för krismöte efter upploppen, vilket tar Milibands tid. Däremot ska han ha en rad fortsatta överläggningar med andra politiska företrädare kring Miliband.

Ända sedan Håkan Juholt i mars tillträdde som Socialdemokraternas partiledare har han haft upprepade kontakter med Labourpartiet i Storbritannien. Partierna är systerorganisationer och tillsammans med sin brittiske kollega har han gjort en rad framträdanden, bland annat en debattartikel om att Europa behöver en ny sorts ekonomi i DN i somras.

ANNONS

De nya Muminmuggarna ABC finns nu att förhandsboka hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Köp här!

Publisert: