Bilderna visar hur Misrata har förstörts

1 av 4 | Foto: En matmarknad (stora byggnaden i mitten) totalförstörd efter en attack av Gadaffi-trogna styrkor.
NYHETER

Tusentals rapporteras ha skadats i Libyens tredje största stad Misrata.

Men satellitbilder visar att parkeringen utanför stadens största sjukhus är totalt övergiven.

På grund av striderna har man tvingats evakuera de skadade till en stadsdel som kontrolleras av rebellerna, rapporterar organisationen AAAS.

Misrata har drabbats hårt av stridigheterna mellan rebeller och regeringstyrkor. Libyens tredje största stad har också utsatts av luftanfall av internationella styrkor. Organisationen AAAS, American Association for the Advancement of Science, har på uppdrag av Amnesty dokumenterat hur Misrata drabbats med hjälp av satellitbilder.

Stridsvagnar och pansarfordon

Fotografier tagna den 4 mars visar att Misrata var i stort sett opåverkad av oroligheterna. Det finns bilar på gatorna och byggnaderna verkar oskadda. Men man kan också se uppbyggda barrikader i form av trasiga bilar, däck och sandsäckar.

Med hjälp av medierapportering och ögonvittnen drar AAAS slutsatsen att regeringstrupper inledde en offensiv för att ta över staden under helgen 5 till 6 mars. Bilder från 28 mars visar stridsvagnar och pansarfordon på Misratas huvudgata. De uppbyggda barriärerna är nermejade, enligt rapporten.

Sjukhuset evakuerat

En marknadsplats i centrala Misrata är förstörd, taket saknas och endast en bärande vägg finns kvar. Enligt ögonvittnen och videofilmer på Internet ska den ha förstörts av regeringsstyrkor 24 mars, uppger AAAS i sin rapport.

Tusentals ska ha skadats i striderna, men parkeringsplatsen utanför Misratas största sjukhus är tom.

Detta menar AAAS stämmer väl överens med de ögonvittnesrapporter om att sjukhuset evakuerats på grund av de närliggande striderna. Tesen stödjs av att parkeringsplatsen vid en klinik i den rebellkontrollerade stadsdelen Al Jazeera är anmärkningsvärt fullbelagd.

Enligt de rapporter AAAS har tagit del av arbetar de anställda vid sjukhusen utan elektricitet, bilder från 28 mars visar också att det största elkraftverket är totalförstört.

Lång kö i hamnen

Det enda ställe som de drabbade kan få kontakt med hjälporganisationer är i hamnområdet, dit hjälparbetare kan ta sig med hjälp av fartyg. Det är också där stadens invånare inväntar en möjlighet att bli evakuerade från Libyen. På bilderna kan man också se en cirka 160 meter lång kö i hamnen.

Men också här ser man spår av attacker, rapporterar AAAS, som drar slutsatsen att skadorna orsakats av markattacker.

Resultatet av de internationella insatserna syns också på bilderna, men är till största del koncentrerade till flygplatsområdet utanför centrum där flera stridsflygplan och helikoptrar totalförstörts.