Befäl tafsade på kadetter – anmäls

NYHETER

På vårbalens efterfest kände plötsligt kadetterna hur det kvinnliga befälet tafsade på dem.

Nu anmäler försvaret den 29-åriga kvinnan till personalansvarsnämnden.

– Agerandet är oacceptabelt, skriver Försvarsmakten i anmälan.

I slutet av februari hade militärhögskolan vårbal. På den efterföljande efterfesten i kadettflygeln ska det kvinnliga befälet ha gjort närmanden mot fem kadetter. En av dem beskriver hur han på dansgolvet plötsligt känner händer innanför kalsongerna.

Han uppfattade befälet som berusad.

Började kyssas

En annan kadett säger också att befälet uppfört sig närgånget och berusat och en tredje kadett beskriver hur han och befälet börjat kyssas men att det skedde helt frivilligt från kadettens sida.

Ingen av de tre kadetterna känner sig kränkta eller vill kalla det sexuellt ofredande, däremot tycker de att det är klart olämpligt av ett befäl göra såhär.

”Jag blev drogad”

Befälet hävdar å sin sida att hon blivit drogad. Hon minns inget från efterfesten särskilt tydligt. Dagen efter festen kontaktade hon sin chef och förklarade att hon kände sig konstig och två dagar senare polisanmälde hon händelsen och gjorde ett drogtest.

Men i testet syntes inga spår av droger och polisen har lagt ner fallet.

Föreslår omplacering

– Agerandet är helt oförenligt med de krav som ställs på en officer i Försvarsmakten. Det måste ge tydliga och riktiga påföljder för att påvisa att detta är oacceptabelt, skriver Försvarsmakten i sin anmälan.

Försvaret föreslår att befälet omplaceras, men vill att personalansvarsnämnden också gör en bedömning av fallet. I väntan på utredningen är hon avstängd från sitt jobb på Militärhögskolan.