Så mycket får du betala i fastighetsavgift

2008 ersattes fastighetsskatten av en kommunal avgift, som många ändå kallar fastighetsskatt. För dem med ett taxeringsvärde under

910 000 kronor tas avgiften ut med 0,75 procent av taxeringsvärdet för inkomståret 2012. De småhusägare som har taxeringsvärden över 910 000 kronor betalar ett maxbelopp på 6 825 kronor för ett år. Höjningen får effekt i deklarationen 2013.

Maxbeloppet räknas upp varje år. För inkomståret 2011 låg det på 6 512 kronor.