Assanges andra dag i rätten

Förhandlingarna om Julian Assange ska utlämnas till Sverige har fortsatt.

Även i dag anlände Wikileaks grundaren under tystnad till rätten.

När allt var över lämnade han – utan att säga ett ord.

Aftonbladets Torbjörn Ek rapporterade direkt.

Strax efter halv elva, svensk tid, anlände Julian Assange till Royal Court of justice i London. Han omgavs av en mängd journalister.

– Det är ett stort tryck här på honom, men precis som i går vägrar Assange att säga ett ord. Han gled bara fram genom folkmassan, rapporterar Torbjörn Ek.

Assange klappades om av sina anhängare precis utanför, bland annat författaren John Pilger som också sitter med inne i salen som åhörare. Intill Assange i rättsalen sitter hans advokat Gareth Peirce och Wikileaks andreman Kristinn Hrafnsson.

”Anklagelse mot Wikileaks”

Ett 10-tal anhängare väntade också utanför rätten med skyltar och mötte Assange med applåder.

– På deras skyltar står det ”End Afghan-war” och ”Support Wikileaks”, de tycker alltså att det här är mer en anklagelse mot Wikileaks än något annat, säger Torbjörn Ek.

Under dagen har den svenska åklagarsidan, via den ansedda juristen Clare Montgomery, framfört sina argument för att få Julian Assange utlämnad. Stora delar av förhandlingen kom att handla om svensk åklagare är rätt person att utfärda en arresteringsorder.

Förhandlingarna

11.15 Julian Assanges representant Mark Summers argumenterar, utifrån tidigare rättsfall, att utredningen i Sverige inte kan anses ha kommit så långt att Assange är formellt anklagad och därför heller inte behöver utlämnas. Summers menar att Assange kan förhöras över telefon eller via tv-länk om svensk åklagare vill förhöra honom.

11.45 Assanges team (Ben Emmerson nu) argumenterar:

– I England kan bara en domare utfärda en europeisk arresteringsorder och vi ifrågasätter om den svenska åklagaren kan anses vara rätt person att utfärda det.

Domare lord Justice Thomas ifrågasätter att i andra länder i Europa ser rättssystemet annorlunda ut och bedömningen måste göras utifrån vad som beslutats i Strasbourg.

11.54 Clare Montgomery som representerar Sverige påtalar att i flera andra länder än Sverige är det vanligt att arresteringsorder utfärdas av åklagare: Tyskland, Frankrike, Litauen, Holland och Italien.

– Vi måste respektera varje lands lagstiftning.

12.27 Montgomery fortsätter och argumenterar för att man inte kan bedöma begreppen ”anklagad” och ”med avsikt att åtalas” utifrån de exakta tillfällena i det brittiska systemet:

– Vi måste se det här med inte bara europeiska ögon, utan även internationella.

12.38 Montgomery fortsätter att bemöta Assanges team från igår:

– Att utredning fortfarande pågår kan inte vara nog motivering för att avslå utlämning. Utredning kan pågå från att man knackar på en första dörr tills precis innan dom faller.

”Var våldsamt sex”

Montgomery argumenterar om Assanges teams begäran, att man måste se på hela bevisningen inklusive förhören med kvinnorna:

– Grunden för utlämning ska baseras på de fakta som den svenska åklagarsidan presenterar, de måste visa vad de kommer att hävda i ett kommande åtal. Det är vad vi ska bedöma.

– Åklagaren har presenterat ett fall, kanske är det inte särskilt starkt, men det ska vi inte avgöra här.

– Det måste finnas en intention hos svenska åklagaren att föra fallet framåt. De anklagelser som nämns i arresteringsordern har presenterats för svensk domstol.

12.58 Montgomery menar att kvinnorna beskriver att de varit under omständigheter, där de inte kunde komma undan och därför ”lät honom fortsätta”.

– Den ena kvinnan beskriver hur han slitit av henne kläderna, haft sönder hennes halsband, försökt tvinga isär hennes ben och trycka in sin penis. När hon sen då säger att ”she let him”, när väl han satt på en kondom kan det inte anses vara ”med samtycke”.

– Det här var våldsamt sex, utan samtycke och Assange kunde inte ha trott att det fanns samtycke.

13.30 – I det andra fallet fall har kvinnan bara samtyckt till skyddad sex. Kvinnan hävdar att hon är övertygad om att Assange slet sönder kondomen med flit. Hon hade hört ett ljud, som att kondomen gick sönder, när Assange drog ut sin penis för att rätta till den.

– Experter säger att kondomen inte hafts sönder av ett verktyg, vilket stödjer kvinnans uppgift om att den rivits sönder.

Clare Montgomery fortsätter med fall tre:

– Kvinnan har avvisat alla närmanden sen det första tillfället. Det faktum att de sovit i samma säng är inte att samtycka till att han tar av sig på underkroppen och trycker sin erigerade penis mot henne. Assange har i förhör också medgivit att kvinnan avvisat honom vid tillfällen före den här händelsen. 

Ifrågasätter ”samtycket”

13.48 – I det fjärde fallet har kvinnan varit tydlig i förhör med att hon sov när Assange trängde in i henne, så det finns inget medgivande. Hon var också tydlig med att hon inte ville ha sex utan skydd mot graviditet eller sjukdomar.

13.56 Domare Lord Justice Ouseley försöker utreda om anklagelserna bara rör händelsen när hon sov och huruvida det fanns ett medgivande när hon väl vaknat.

Clare Montgomory:

– Jag ifrågasätter igen användandet av ordet ”samtycke”: Kvinnan har i förhör berättat att hon vid uppvaknandet kände att hon sagt så många gånger att hon ville ha kondom, att hon inte längre hade energin att invända och därför ”lät honom” fortsätta. Det är inte ”samtycke”

Lord Justice Thomas till Montgomery:

– Så du hänvisar till att det inte är ovanligt att någon som inledningsvis gjort motstånd eller inte medgivit, efter ett tag känner att man bara vill ha det överstökat och det inte är ett medgivande?

Montgomery: – Precis

Clare Montogomery tar upp ett vittnesmål från den andra kvinnans vän, som säger att kvinnan berättat hur Assange pratat om att han ville befrukta henne och hur han gillade att befrukta kvinnor – att han föredrar oskulder.

– När hon frågat sin väninna varför hon inte knuffat undan Assange, var svaret att hon varit så chockad och förlamad att hon inte förmått göra något. Det här måste också tas i beaktande i fråga om ”samtycke”.

14.00 Rätten tar en timmas lunch och Assange fortsätter att vägra kommentera. Han passar på att dela ut kopior av sina försvarares huvudargument: ”The skeleton arguments”. En rejäl lunta papper, innan han försvinner i väg på lunch.

15.06 Lord Justice Thomas öppnar med att hota en person i rätten med åtgärder för att han tagit en bild i rätten.

– Eftersom jag förstått att personen i fråga inte är helt bekant med vårt rättsväsende ska jag se genom fingrarna den här gången men påminna om att det är strikt förbjudet och händer det igen kommer den som gör det omedelbart gripas och föras till cellerna i väntan på att en advokat utses.

15.36 Clare Montgomery återvänder till förmiddagens diskussion kring skillnader i olika länder mellan när man blir formellt anklagad för ett brott. Hon påpekar språkskillnader i vad utlämningsavtalet beskriver i Frankrike och Sverige för att påtala att i Sverige krävs inte åtalsbeslut för utlämning. Hon kämpar för att säga ordet åtalsbeslut på svenska. Det går sådär.

15.42 Clare Montgomery hävdar att Assange är ”accused”, det som krävs för att lämnas ut och vad engelsk rätt vill översätta med den formella handlingen att bli ”charged” som inte finns i svenskt rättsväsende.

Hon hävdar att arresteringsordern innehåller tydliga och konkreta beskrivningar av vad Assange anklagas för att ha gjort och det uppfyller kravet som gäller för att kunna utlämnas.

15.53 Clare Montgomery :

– Att man fortfarande vill hålla ytterligare förhör med den anklagade är irrelevant .

16.14 Lord Justice Thomas:

– Utlämningsavtalet innebär samarbete, varför genomför man inte förhör över video och förenklar allting?

Clare Montgomery :

– För att man vill förhöra honom för att kunna åtala honom. Dessutom kan de svenska myndigheterna inte ta ett dna-prov på Assange annat än om han närvarar vid förhöret. Assange vägrade att frivilligt lämna dna-prov när han hördes i Sverige och dna-test genomförda här i England kan inte överföras till Sverige inom de förutsättningar för avtal som vi har.

16.23 Clare Montgomery avslutar. Assanges Ben Emmerson får ordet igen för att bemöta.

16.26 Emmerson fortsätter att hävda att anklagelserna 1-3 inte skulle anses vara brottsliga i Storbritannien och därför inte kan leda till utlämning.

– Dessutom måste man ta i beaktande att Julian Assange hade trovärdiga skäl att anta kvinnorna samtyckte vid alla fyra av de här tillfällena.

16.39 Emmerson fortsätter att hävda att i våldtäktsfallet, anklagelse fyra, så samtyckte personen före och efter själva händelsen som beskrivs som våldtäkt, det som Clare Montgomery argumenterade att kvinnan inte efteråt kan anses ha samtyckt bara för att hon sagt "så jag lät honom fortsätta".

16.45 Emmerson går tillbaka till det han betonade igår:

– För att kunna avgöra om arresteringsordern är legitim eller inte så måste vi få se alla bakomliggande omständigheter.

(Alltså förhören med kvinnorna)

16.49 Emmerson:

– Män kan få ofrivillig erektion i sömnen flera gånger under en natt. Om en kvinna väljer att sova i samma enkelsäng som en man är det oundvikligt att hon riskerar att utsättas för en erigerad penis någon gång under natten.

Halva rättssalen brister ut i fnitter när Emmerson säger det sista.

17.00 Emmerson fortsätter att argumentera att den påstådda våldtäkten inte skulle bedömas som en våldtäkt eller ens en brottslig handling i Storbritannien och därför kan Assange inte utlämnas.

17.07 Emmerson pratar på ett helt annat sätt idag än han gjorde igår. Han använder magstödet och tar i, pausar, och betonar ibland varje ord. Det är uppenbart ett sätt att vända atmosfären i domstolen och så klart till Assanges fördel. Det märktes framförallt när halva rättssalen brast ut i fnitter och skratt när han pratade om manlig erektion.

17.15 Nu beskriver Emmerson turerna kring polisanmälningen, hur det läckte till Expressen, hur den avskrevs och sen togs upp igen och att kvinnorna när de gick till polisen hade för avsikt att försöka tvinga Julian Assange att ta ett hiv-test men att det utvecklades till en anmälan för sexbrott.

17.26 Nu resonerar Mark Summers från Assanges team kring termen ”charged” och hävdar att det svenska ”skäligen misstänkt” inte kan hävdas betyda samma sak.

17.37 Mark Summers:

– Svensk åklagare har aldrig bett Assange om dna-prov innan arresteringsordern utfärdades. Hon har heller aldrig förklarat varför hon aldrig försökt arrangera en utfrågning genom telefon eller tv-länk eller liknande.

– I det här stadiet är arresteringsordern inte giltig. Låt dom komma tillbaka när de har bestämt sig för att väcka åtal, när han är ”charged”.

17.41 Domarna:

– Det här kommer kräva lite tid att gå igenom allt och överväga.

Det innebär att beslut kommer meddelas senare, men när är inte klart. Assanges representanter har tidigare sagt att de räknar med att det kan ta cirka tio dagar innan den meddelas.

18.00 När förhandlingarna avslutats lämnade Julian Assange rättssalen utan att säga ett ord. Han hoppade in i en taxi efter att ha kryssat sig igenom ett hundratal journalister och ett 40-tal supportrar. Supportrarna hade samlats för att sjunga kampsånger för Assange.

Enligt Assanges representanter finns en möjlighet att han håller en presskonferens under torsdagen.

Publisert: