Klart: Nordea flyttar till Finland

Publicerad 2018-08-23

Nu står det klart: Finansinspektionen godkänner Nordeas flytt till Finland.

Flytten planeras till den 1 oktober i år.

I ett pressmeddelande meddelar Finansinspektionen, FI, att de har godkänt banken Nordeas fusionsplan vilket betyder att storbanken får flytta till Finland.

FI skriver i pressmeddelandet att de har beaktat en rad aspekter under prövningen av fusionsplanen.

Ett krav har bland annat varit att Nordeas kapitalkrav ska bibehållas även efter en flytt då Nordea är en så pass systemviktig bank i Sverige.

FI skriver att det finns vissa skillnader i utformningen av kapitalkrav mellan Sverige och bankunionen men att Nordeas kapitalkrav i euro på kort sikt kommer att vara oförändrat.

Fusionen innebär ett minskat svenskt ansvar för och inflytande på Nordea, skriver FI, men enligt deras bedömning är den framtida insynen tillräckligt stor för att behålla svensk finansiell stabilitet.

Flytten planeras att gå av stapeln den 1 oktober i år, förutsatt att berörda myndigheter ger sitt godkännande, skriver Nordea i ett pressmeddelande.

 Finansinspektionen godkänner Nordeas flytt.