"Ansvarsfrågan avgörande i Myanmar"

TT

Publicerad 2018-08-29

FN:s säkerhetsråd diskuterade på tisdagen Myanmar (Burma) och den rapport som kräver att landets militär ställs inför rätta för brott mot mänskligheten och försök till folkmord.

– Vid det här mötet var det uppenbart att gjorda framsteg inte är tillräckliga och att mer måste göras, säger Carl Skau, Sveriges ambassadör i säkerhetsrådet.

I rapporten från FN:s människorättsråd (UNHRC) radas förbrytelser som massmord, tortyr och sexuellt våld upp, med uppsåtet att begå folkmord. Förutom brott mot rohingyer vill UNHRC även ställa landets militär inför rätta för krigsförbrytelser mot minoriteter i Kachin- och Shanstaterna.

– Den stora utestående frågan för säkerhetsrådet att hantera är den om ansvarsutkrävande, säger Carl Skau till TT efter tisdagens möte.

"Nytt syre"

För att gå vidare i ansvarsfrågan arbetar man enligt Skau på flera parallella plan.

– Utrikesminister Wallström har tidigare sagt att situationen borde hänskjutas till brottmålsdomstolen i Haag och nu finns det nytt syre i den frågan. Med den här FN-rapporten är det nu dags att ta det här arbetet vidare mer aktivt.

Dels arbetar man för att rapporten ska presenteras mer formellt för säkerhetsrådet. Parallellt med det inleds samtal med rådets medlemmar inför en resolution.

Svårt arbete

TT: Är det realistiskt att vänta sig en FN-resolution inom en överskådlig framtid?

– Jag vill inte sticka under stol med att det kommer att bli svårt. Inte minst Kina men även Ryssland kommer att motsätta sig. De har uttryckt stor tveksamhet hittills. Det är kanske osannolikt att vi kommer att se framsteg på kort sikt, men andra vägar för att utkräva rättvisa är svårframkomliga. Och att inte försöka alls är ju ändå ett sämre alternativ, säger Carl Skau.

Han påpekar att både Kina och Ryssland håller med i beskrivningen av situationen i Myanmar men att de inte alls är överens med resten av FN:s säkerhetsråd om vad som måste göras.