”Jag tror ingen döms för tvångsäktenskap”

Av: Joachim Kerpner

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Utredaren Göran Lambertz räknar inte med en enda dom

Göran Lambertz.
Göran Lambertz.

Skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap stärks – det nya brottet äktenskapstvång ska kunna ge max fyra års fängelse.

Men utredaren Göran Lambertz tror att det blir noll domar:

– Det skulle inte förvåna mig om det inte blir ett enda tvångsäktenskapsfall eller barnäktenskapsfall som döms i domstol, säger han till Aftonbladet.

På torsdagen lämnade justitierådet Göran Lambertz sin utredning till regeringen. Han uppskattar att minst 250 - 300 personer i Sverige under 2011 upplevde en akut eller ganska akut risk att bli gifta mot sin vilja. Minst sexton personer hölls under samma år kvar i utlandet för att giftas bort.

Lambertz föreslår att minderåriga inte längre ska få dispens att gifta sig, att barnäktenskap kriminaliseras, att en särskild straffbestämmelse om äktenskapstvång införs och att även informella äktenskap omfattas – inte bara de som registreras av svenska myndigheter.

Redan i dag kan tvångsäktenskap – som framför allt förekommer i grupper där hedersvåld är vanligt – straffas i Sverige, men då kallas det olaga hot och maxstraffet är två år. Om Lambertz förslag går igenom blir maxstraffet för äktenskapstvång fyra år.

Ingen dömd

I Sverige har hittills ingen dömts för tvångsäktenskap. I Norge som har sex års straffmaximum för tvångsäktenskap har lagen bara använts någon enstaka gång.

Göran Lambertz tror inte att lagen kommer att öka antalet dömda, men ser andra effekter av den:

– Det skulle inte förvåna mig om det inte blir ett enda tvångsäktenskapsfall eller barnäktenskapsfall som döms i domstol. Effekten är nog snarare den markering som samhället gör, att de grupper som kan tänka sig att ägna sig åt barnäktenskap och tvångsäktenskap drar öronen åt sig lite grann och låter bli.

Det låter väldigt pessimistiskt?

– Ja, men det viktiga är inte att man kan straffa människor. Det viktiga är att man får slut på problemet. Att samhället försöker stärka sina muskler och säger ordentligt att ”här går gränsen för oss”. Det är egentligen viktigare än att man lyckas straffa några personer.

Sabuni ser problem

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) ser problem med att få fram anmälningar om tvångsäktenskap:

– Problemet är att det måste finnas någon som vågar stå för sin anmälan. I de här fallen är det självklart alltid svårt, för det innebär ju att en nära anhörig riskerar att straffas och man riskerar att bli av med sin familj.

– Samhället måste bli bättre på att ge stöd och skydd, inte  bara i den akuta fasen utan också långsiktigt så att man känner sig trygg att man kan bygga upp nya kontaktnät och få igång ett så normalt liv som möjligt när man har avskilts från familjen.

Hur mycket betyder tuffare lagstiftning? Fadime Sahindals pappa mördade henne trots att han visste att han skulle få ett långt fängelsestraff?

– Det som är viktigt med den här lagstiftningen är att den ger föräldrarna möjlighet att stå emot påtryckningar från släktingar. Det största problemet med de här traditionerna är inte alltid föräldrarna, utan det största problemet är släktingar.

– Om föräldrarna kan säga att "det här kan vi inte göra, det innebär att vi kan hamna i fängelse", då finns det möjlighet att som förälder faktiskt kunna skydda sitt barn.

– Snarare än att fler personer ska bestraffas ser jag det som ett redskap för föräldrarna att stå emot påtryckningar som kommer utifrån, säger Sabuni.

Publicerad: