"Datorspel kan visst göra barn aggressiva"

1 av 3 | Foto: Colourbox
Forskare menar att Statens medieråds rapport om datorspel är felaktig.

avLisa Röstlund

NYHETER

En rapport från Statens medieråd sa nyligen att våldsdatorspel troligen inte gör barn aggressiva.

Gravt felaktigt, grundlöst och absurt, anser nu forskare från Karolinska instutitutet.

I stället tyder det mesta på att spelen påverkar – och medierådet anklagas för att "gå datorspelsbolagens ärenden".

Kritiken mot Statens medieråd är stenhård, i en debattartikel i dag i Dagens Nyheter. "Innehållsmässigt når den inte upp till den lägsta standard av artiklarna den kritiserar". Den ger en gravt felaktig bild av var forskningsfältet i dag befinner sig", skriver tre forskare vid Karolinska institutet i Solna.

– Vi menar att man hamnat på felaktiga slutsatser, säger en av dem, professor Martin Ingvar, till Aftonbladet och fortsätter:

– Som statlig myndighet har man ett särskilt ansvar att utreda påverkan av ungas mediekonsumtion på ett allsidigt sätt. Och det har man inte gjort.

"Spelen påverkar negativt"

I början av december gick Statens medieråd ut med en rapport, där internationell forskning om hur våldsamma datorspel påverkar aggressivitet sammanställts.

Trots att majoriteten av studierna som ingår i rapporten talar för ett samband mellan spel och aggression, drar medierådet slutsatsen att det inte går att fastställa att våldsamma datorspel som enskild faktor gör människor mer aggressiva, utan att det snarare är annat, som våldsamma och känslokalla familjerelationer, som gör att personer både blir mer benägna att spela våldsamma datorspel – och mer aggressiva.

Men enligt Martin Ingvar och hans kollegor, tyder tvärtom den mesta forskningen på att våldsdatorspel påverkar aggressiviteten negativt.

Frågor om rådets syften

Flera internationella expertförbund, som barnläkarförbunden i USA, Kanada och Australien och amerikanska Hälsodepartementet är överens om det, liksom amerikanska psykologförbundet som enligt Solnaforskarna anses vara tyngsta expertisen inom området.

Forskartrion antyder också att kommersiella intressen påverkat Statens medieråd i sin rapport.

"Som bäst handlar bristerna i Medierådet granskning om okunskap. Tyvärr går Medierådet samtidigt (frivilligt eller ofrivilligt) också starka kommersiella krafters ärenden – de som inser att det finns miljoner att tjäna på extremt våldsamma spel".

2005 gjorde dock även Folkhälsoinstitutet samma slutsats som Statens medieråd, i en rapport som hävdade att inget dittills gett stöd för att våldsamma datorspel skulle göra barn mer aggressiva.

Medierådet: "Substanslöst"

Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens medieråd, som står bakom rapporten suckar:

– Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. "Det var ju tråkigt att de tycker så här". Men det är inte mycket substans i det de säger. Jag tycker överlag att det är ett väldigt tråkigt tonläge i den här artikeln. Jag förstår inte hur de kan säga att det är ett hån mot seriös forskning - vi har ju snarare kritiserat forskning för att inte vara seriös, men de tycker ju de att man inte ska göra. Och de tillskriver oss uttalanden som inte finns i rapporten.

Ett exempel är enligt Dalquist att medierådet uppges påst att det inte finns något samband mellan våldsamma datorspel och aggression.

– Det stämmer inte, det står på flera ställen i rapporten. Men det finns inga bevis för att spelen orsakar våld. Vi vet med all säkerhet att människor som är aggressiva dras till aggressiva medier. Dessutom påverkar våldsamma miljöer och psykisk ohälsa aggression.

Att hjärnan påverkas av spel har vi inga invändningar emot - men däremot att det utmynnar i våldsamt beteende.

"Det är ett misstänkliggörande"

Att rådet skulle ha påverkats av datorspelsbranschen dementerar Ulf Dalquist bestämt:

– Självklart blir branschen jätteglad att vi säger att det inte finns några belägg. Det betyder inte att vi går branschens ärenden. Det är ett misstänkliggörande. Ska man komma med sådana påståenden måste man ha mer belägg för det.

Statens medieråd går nu ut i en replik på kritiken. Där skriver Anki Dahlin, medierådets direktör:

– Forskningen inom området har inte bevisat att man blir våldsam, det vill säga utför aggressiva handlingar, av att spela våldsamma datorspel. Sedan kan det finnas andra saker kring datorspel som oroar (minskad fysisk aktivitet, långa speltider, sena nätter, eller de värderingar som förmedlas), därför behövs fortsatt forskning och ett ansvarstagande från branschen och föräldrar.