Här är delar av S skuggbudget

avAnette Holmqvist, Lisa Röstlund, Emmelie Wallroth

NYHETER

Socialdemokraterna föreslår utbildningskontrakt för unga

Studier, traineejobb, praktik och halvtidsjobb.

Två miljarder kronor för att hjälpa unga som saknar gymnasieexamen.

I dag presenterade S förslag ur sin kommande vårbudget.

– Vi vill förstärka ungas möjlighet att få ett jobb, säger partiledaren Stefan Löven.

I dag presenterade Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven och partiets ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson partiets förslag ur sin kommande vårbudgetmotion.

Löfven inledde presskonferensen med en kort sammanfattning av partiets jobbpolitik, där han bland annat poängterade vikten av att Sverige återtar ambitionen om full sysselsättning.

Därefter lämnade han över till Magdalena Andersson. Hon pratade om en förändrad arbetsmarknad, där det blir svårare för gymnasieelever att ta sig in på arbetsmarknaden.

Utbildningskontrakt för unga

Socialdemokraterna har tittat på andelen unga utan inkomst under hela 2010. 28 procent av alla mellan 20-24 år som inte har någon gymnasieutbildning var arbetslösa under det granskade året. Samtidigt ökar efterfrågan på högutbildade och kraven på arbetsmarknaden blir högre, menar Socialdemokraterna.

Magdalena Andersson påpekar att regeringen har skurit ner på möjligheterna att vid senare tillfällen komplettera sina betyg för de som inte har slutfört sin gymnasieexamen.

– Vi föreslår ett utbildningskontrakt som innehåller både rättigheter och skyldigheter för unga. Det blir ett individuellt utformat utbildningskontrakt, säger hon.

Utbildningskontraktet gäller för unga upp till 25 år, som inte har tagit gymnasieexamen. Kontraktet kan till exempel handla om studier på heltid, avtal med arbetsgivare eller praktik.

– Det finns flera olika alternativ och möjligheter. När man är ung och kommer in till arbetsförmedlingen ska man slussas direkt in i det här utbildningskontraktet.

2 miljarder kronor

– På lång sikt behöver de här ungdomarna en gymnasieexamen, säger Magdalena Andersson.

Socialdemokraterna tänker att det här ska innefatta 20 000 individer och 10 000 helårsplatser. Har man varken försörjningsstöd eller a-kassa så ska man få möjlighet till förhöjt studiemedel på 6 300 kronor i månaden. Kostnaden för årsplatserna beräknas till 2 miljarder kronor.

Utbildningskontraktet innehåller en garanterad utbildning, i bland i kombination med praktik eller jobb.

– Målet är att alla ska ha en gymnasieexamen före 25 års ålder.

"Längre och längre från arbetsmarknaden"

Hoppar man av kontraktet så blir man av med det förhöjda studiemedlet. Förslaget är ett led till att ta en gymnasieexamen.

– Utgångspunkten är att alla ska klara det, och att kontrakten skrivs utifrån var personen är, säger Magdalena Andersson.

Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven menar att det är viktigt att alla unga får gymnasieutbildning.

– En stor del av alla arbetslösa är människor utan gymnasieutbildning. Samtidigt ökar efterfrågan mer och mer på eftergymnasialutbildning. Därmed, om man inte har gymnasieutbildning, så kommer man längre och längre från arbetsmarknaden, säger han.

Vad är det som säger att den som misslyckats med gymnasiet ska klara det i er satsning?

– Det är den individuella utformningen som är greppet. Du ska ges möjligheter att klara det, utifrån dina egna förutsättningar. Det kan innebära att varva studier med praktik medan andra kanske är mogna för heltidsstudier.

Valfria gymnasieprogram

Om det ska vara möjligt att ingå i S utbildningssatsning mer än ett år kan dock inte Stefan Löfven svara på i dag.

– Det kan jag inte säga. Vi har sagt att det är individuella förutsättningar som gäller, så det gäller att ta sig ur med gymnasieexamen. Men jag kan inte alla detaljer, säger han.

För de som är över 25 år och har gymnasieexamen men ändå är arbetslösa har Socialdemokraterna ett förslag på att de ska få ett traineejobb hos arbetsgivare.

Ni pratar om svårigheter att matcha arbetssökande med arbetsgivare på arbetsmarknaden. Kommer satsningen gälla vilka gymnasieprogram som helst?

– Det kommer att vara vilken gymnasieexamen som helst. Det viktigaste är att man har en examen och sedan får man naturligtvis anpassa den utifrån vem man är, säger Magdalena Andersson till Aftonbladet.

Så det kommer vara möjligt att gå en teatergymnasieutbildning exempelvis?

– Det utgår jag ifrån att det också kommer vara möjligt.

Svenskt Näringsliv kritiskt

Patrik Karlsson, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på företagarorganisationen Svenskt Näringsliv:

– Jag tycker de har pin-pointat en grupp bland de arbetslösa som har svårt att få jobb. Det är bra fokus, säger han till Aftonbladet.

Däremot är han negativ till hur satsningen betalas.

– Vi är väldigt kritiska mot att finansiera detta genom att ta bort sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga. Det finns ännu ingen riktig utvärdering av effekterna och vi hör bland våra medlemsföretag att de är glada över sänkningen. Den har gjort att de kanske har kunnat behålla någon ung trots att de genomfört nedskärningar.

Både Riksrevisionen, Finanspolitiska rådet och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering har ju bedömt att halveringen inte varit effektiv?

– Jag tror att en sådan här reform måste få tid att verka. Och sedan är det ju möjligt att man överskattat effekten av reformen. Det finns ju en hel del jobb som kräver 5-10 års arbetslivserfarenhet där de här individerna ändå inte är aktuella. Men från Svensk Handel som har många unga anställda får vi signaler om att det gett positiva effekter, säger Patrik Karlsson.

S förslag på utbildningskontrakt

Kontraktet vänder sig till den som är arbetssökande, under 25 år och inte har fullgjort gymnasiet. Den som är ung och söker jobb erbjuds:

Jobb enligt "Västeråsmodellen" med avtalsenlig lön på halvtid och studier på halvtid.

Praktik hos privata eller offentliga arbetsgivare samt studier på halvtid eller deltid.

Utbildning på heltid, vid komvux, yrkes-vux eller folkhögskola.

Ett särskilt studiestöd eller förhöjt studiebidrag.

Utbildningskontraktet innehåller en garanterad utbildning, i bland i kombination med praktik eller jobb.

Enligt de lagar och regler som finns idag villkoras ersättningar från det offentliga om utbildningskontraktet fullföljs.

Utbildningskontraktet ska både gälla nya insatser med jobb och praktik samt den befintliga arbetsmarknadspolitiken, till exempel arbetsmarknadsutbildningen.

Kontraktet finansieras genom en avveckling av den generella nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga.

Traineejobb

Traineejobbet ska vara för den som är arbetssökande och under 25 år och har utbildning från gymnasiet.

För den som är arbetssökande, max 29 år och har högskoleexamen.

Den som anställer får ett ekonomiskt stöd.